poniedziałek 25 Mar 2019
header01
header02
header03

WSPARCIE NA INTEGRACJĘ

Samorząd powiatu, jak co roku, wybierze najciekawsze projekty dotyczące wspierania działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności. Ogłoszony został już konkurs dla organizacji pozarządowych, które będą chciały w tym roku podjąć różne działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej: WSPARCIE NA INTEGRACJĘ

RADA PODZIELI PIENIĄDZE Z PFRON

Projekt w sprawie podziału środków na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową trafi pod obrady rady powiatu podczas najbliższej sesji. Kwota przyznana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to ponad 2,3 mln zł, w tym 1,58 mln zł to środki na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej w Ryjewie i Kwidzynie. Wiesław Wosiak, wicestarosta kwidzyński, twierdzi, że w tym roku kwota przyznana przez PFRON jest nieco większa niż w 2018 roku.

Czytaj więcej: RADA PODZIELI PIENIĄDZE Z PFRON

ROZPOCZNĄ PIERWSZEGO KWIETNIA

Pomorska Liga Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych rozpocznie tegoroczny sezon w kwietniu. Podczas spotkania, które odbyło się w Ryjewie, organizatorzy ligi omówili szczegóły tegorocznych rozgrywek. W spotkaniu wziął udział między innymi Marian Behnke, opiekun niepełnosprawnych tenisistów z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach.

Czytaj więcej: ROZPOCZNĄ PIERWSZEGO KWIETNIA

RODZINA TO PODSTAWA

„Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” – to projekt, w którym uczestniczy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Partnerem PCPR jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Gdańskiej. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia ubiegłego roku, a jego zakończenie przewidywane jest na koniec marca 2020 r.

Czytaj więcej: RODZINA TO PODSTAWA

PRZYWIEZIONO PIERWSZE KARTY I LEGITYMACJE

Pierwsze karty parkingowe oraz legitymacje osoby niepełnosprawnej zostały przywiezione przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do Kwidzyna. W tym roku nie ma już dyżurów, które pełnili w Kwidzynie pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku.

Czytaj więcej: PRZYWIEZIONO PIERWSZE KARTY I LEGITYMACJE

KROK W PRZYSZŁOŚĆ

Utworzenie czterech nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz organizacja zajęć matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dla dzieci niepełnosprawnych, to zadania realizowane od września ubiegłego roku w ramach projektu „Krok w przyszłość-wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami z terenu powiatu kwidzyńskiego”. Jego beneficjentami są samorząd powiatu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Wsparciem objęci są także nauczyciele ośrodka. Pieniądze na realizację projektu pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Czytaj więcej: KROK W PRZYSZŁOŚĆ

BAWILI SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW

Ponad sto niepełnosprawnych osób bawiło się podczas zabawy karnawałowej. Zabawa odbyła się w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Górkach.

Czytaj więcej: BAWILI SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW

POMOC PRAWNA DLA WSZYSTKICH

Mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego mogą już korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie prowadzone jest w budynku Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach. Dotychczas z pomocy mogły korzystać wybrane grupy osób, w tym młodzież do 26 roku życia oraz osoby, które ukończyły 65 lat. Od 1 stycznia z pomocy prawnej może skorzystać każdy, ale pod warunkiem, że złoży oświadczenie, że nie jest w stanie zapłacić za tego typu usługę.

Czytaj więcej: POMOC PRAWNA DLA WSZYSTKICH

AKTYWNY SAMORZĄD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją słuchu otrzymają pomoc w uzyskaniu prawa jazdy oraz zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. To jedna z nowych form pomocy wprowadzonych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W programie kolejny rok uczestniczy samorząd powiatu kwidzyńskiego.

Czytaj więcej: AKTYWNY SAMORZĄD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH