niedziela 05 Lip 2020
header01
header02
header03

KWIDZYŃSKI WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ JUŻ DZIAŁA

Niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach uczestniczą już w zajęciach, które z powodu pandemii zostały zawieszone 13 marca. Uczestnicy mogli wrócić do warsztatu 28 maja. Zanim zajęcia zostały wznowione pracownicy przygotowali obiekt na ich przyjęcie. Podczas pracy zdalnej pracownicy warsztatu byli w stałym kontakcie z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, informując między innymi o różnych formach pomocy.

Czytaj więcej: KWIDZYŃSKI WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ JUŻ DZIAŁA

MOŻNA OSOBIŚCIE W PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wprowadziło możliwość osobistego załatwiania spraw. Jednak osoby, które będą chciały pojawić się osobiście w siedzibie centrum będą musiały dostosować się do wprowadzonych w Centrum wymogów sanitarnych.

Czytaj więcej: MOŻNA OSOBIŚCIE W PCPR

SENIORZY MUSZĄ POCZEKAĆ NA OTWARCIE DOMU

Samorząd miasta nie zdecydował się na otwarcie Dzienny Dom Pobytu Senior+. Placówka działa od września 2017 roku. Dla seniorów prowadzone były różne zajęcia, w tym edukacyjne, aktywności ruchowej i sportowo-rekreacyjne oraz związane z aktywizacją społeczną. Obecnie działalność domu przeniosła się do domów seniorów.

Czytaj więcej: SENIORZY MUSZĄ POCZEKAĆ NA OTWARCIE DOMU

UNIJNE WSPARCIE DLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Domy pomocy społecznej w Kwidzynie oraz Ryjewie otrzymają wsparcie ze środków unijnych w kwocie ok. 350 tys. zł. Uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Wsparciem objęci zostali pracownicy instytucji całodobowego pobytu, którzy pracują bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale chorymi oraz w podeszłym wieku. W ramach przyznanego grantu placówki zostaną doposażone w środki ochrony indywidualnej i środki dezynfekujące, a także sprzęt medyczny, niezbędny do przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Starostwo Powiatowe w Kwidzynie wraz z domami pomocy społecznej w Kwidzynie i Ryjewie przygotowały wspólnie dwie aplikacje w ramach projektu „Pomorskie S.O.S”.

Czytaj więcej: UNIJNE WSPARCIE DLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

KWIDZYŃSKI WTZ WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach wznawia 28 maja działalność. Pracownicy warsztatu od poniedziałku przygotowywali placówkę do przyjęcia niepełnosprawnych uczestników. Opracowane zostały procedury związane z przewozami uczestników oraz prowadzeniem zajęć. Kupione zostały też między innymi środki dezynfekcyjne, dozowniki i przyłbice dla uczestników i pracowników. O możliwości wznowienia działalności placówek dziennego pobytu poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To między innymi placówki wsparcia dziennego, dzienne domy i kluby seniora, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warsztaty terapii zajęciowej. Wojewoda pomorski decyzję w sprawie otwarcia placówek pozostawił w rękach organów prowadzących. Otwarcie wymaga jednak spełnienia wielu wymogów sanitarnych.

Czytaj więcej: KWIDZYŃSKI WTZ WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ

PLACÓWKI DZIENNEGO POBYTU WZNAWIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ

O możliwości wznowienia działalności placówek dziennego pobytu poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To między innymi placówki wsparcia dziennego, dzienne domy i kluby seniora, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warsztaty terapii zajęciowej. Wojewoda pomorski decyzję w sprawie otwarcia placówek pozostawił w rękach samorządów.

Czytaj więcej: PLACÓWKI DZIENNEGO POBYTU WZNAWIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ

DZIECI CZEKA PONOWNY PROCES ADAPTACJI

Nie będzie łatwy dla dzieci, rodziców i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach powrót do placówki po ponad dwumiesięcznej przerwie. Elżbieta Polakiewicz, dyrektor ośrodka, twierdzi, że dzieci czeka ponowny proces adaptacji. Poza tym pandemia się jeszcze nie skończyła i rodzice oraz pracownicy nadal mają obawy związane z zagrożeniem koronawirusem.

Czytaj więcej: DZIECI CZEKA PONOWNY PROCES ADAPTACJI

DIAGNOZUJĄ DZIECI, WYDAJĄ ORZECZENIA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie na bieżąco diagnozuje dzieci pod kątem gotowości szkolnej, a także te, które podlegają kształceniu specjalnemu. Ewa Wojtaś-Śmiejkowska, dyrektor poradni, wyjaśnia, że rodzice są informowani telefonicznie o terminie spotkania oraz zasadach bezpieczeństwa związanych z pandemią, które obowiązują podczas wizyty w poradni.

Czytaj więcej: DIAGNOZUJĄ DZIECI, WYDAJĄ ORZECZENIA

BIEG UNIJNY ODWOŁANY

Bieg Osób Niepełnosprawnych, który towarzyszył Unijnemu Ogólnopolskiemu Biegowi Ulicznemu w Kwidzynie nie odbędzie się. Co roku organizował go Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło”. Z powodu pandemii organizacje pozarządowe muszą rezygnować z organizacji wielu imprez lub zmieniać terminy ich realizacji.

Czytaj więcej: BIEG UNIJNY ODWOŁANY

PRZEDŁUŻONO ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Do 24 maja wojewoda pomorski przedłużył zawieszenie zajęć w warsztatach terapii zajęciowych i innych placówkach pomocy dziennej. Okres zawieszenia działalności trwa od 12 marca.

Zawieszenie dotyczy placówek wsparcia dziennego, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej. Zawieszona jest także działalność placówek działających w ramach Programu Senior+. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapewnił, że pomimo braku zajęć wszystkie placówki mogą liczyć na finansowanie.