poniedziałek 25 Mar 2019
header01
header02
header03

RODZINA TO PODSTAWA

„Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” – to projekt, w którym będzie uczestniczyło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. PCPR będzie partnerem Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Gdańskiej w jego realizacji.

Część projektu, którą będzie realizowało PCPR dotyczy działań specjalistycznych wspierających dzieci i rodziny zastępcze. Rodziny otrzymają wsparcie psychologa i pedagoga. Skorzystają z poradnictwa prawnego. Wezmą też udział w warsztatach, które pomogą im uzyskać niezbędną wiedzę na temat sprawowania pieczy zastępczej.

– Ogłosiliśmy już rekrutację. Wsparciem zamierzamy objąć dwadzieścia rodzin oraz tyle samo dzieci w tych rodzinach, wymagających wsparcia różnych specjalistów, w tym psychologa. Na realizację naszej część projektu uzyskaliśmy ok. 600 tys. zł. Projekt będziemy realizowali do końca marca 2020 roku – mówi Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

To nie jedyne wsparcie w ramach „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim”. Hufiec ZHP w Kwidzynie będzie realizował projekt w gminach Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo i Sadlinki, prowadząc placówkę wsparcia dziennego dla dzieci młodzieży. Wartość projektu to ok.2,4 mln zł.

(jk)

Fot. archiwum PCPR