poniedziałek 18 Lut 2019
header01
header02
header03

WYDANO PONAD 2 TYSIĄCE ORZECZEŃ

Ponad dwa tysiące orzeczeń wydał w ubiegłym roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Malborku. Mieszkańcom powiatu wydano także prawie 600 legitymacji osoby niepełnosprawnej. Od października 2015 r. pracownicy zespołu w każdy trzeci czwartek miesiąca dyżurują w Kwidzynie. Od początku tego roku dyżury prowadzone są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

– W pierwszej kolejności przyjmowane są wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, wnioski o wydanie karty parkingowej oraz wydawane są legitymacje osoby niepełnosprawnej i karty parkingowe. Wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i wydanie karty parkingowej i odbiór legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej muszą być złożone i odebrane osobiście przez osobę niepełnosprawną lub osobę upoważnioną przez taką osobę. Ponieważ wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności można wysłać pocztą, zawsze są one przyjmowane pod koniec dyżuru zespołu – wyjaśnia Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Dodaje, że pracownicy PCPR udzielają szczegółowych informacji na temat pracy zespołu w Malborku i orzekania. W centrum można otrzymać także wzory zaświadczeń i wniosków niezbędnych do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ponadto druki wniosków można pobrać na stronach internetowych zespołu w Malborku i PCPR w Kwidzynie. Dyżury w siedzibie PCPR nie wykluczają załatwiania spraw w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku. Orzekanie o niepełnosprawności odbywa się jednak wyłącznie w siedzibie zespołu w Malborku.

W ubiegłym roku zespół wydał 2017 orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego oraz 595 legitymacji osoby niepełnosprawnej. Od 1 lipca 2014 roku do kompetencji przewodniczącego zespołu należy wydanie karty parkingowej. Dokument wydawany jest wyłącznie osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, a która ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W 2017 roku niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu kwidzyńskiego wydano 280 kart parkingowych.

(op)

Pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku dyżurują w każdy trzeci czwartek miesiąca w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie (pokój nr 20), w godzinach 9:30-12:00. Harmonogram dyżurów: 21 czerwca, 19 lipca, 16 sierpnia, 20 września, 18 października, 15 listopada i 20 grudnia.