poniedziałek 17 Cze 2019
header01
header02
header03

NIE PRZYJMUJĄ WNIOSKÓW O WYDANIE ORZECZENIA

Podczas dyżuru w Kwidzynie pracownicy Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku nie przyjmują już wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Powodem jest możliwość wysłania wniosku pocztą.

Nie trzeba go, jak to jest w przypadku innych wniosków, złożyć osobiście. Dzięki temu więcej czasu pracownicy zespołu będą mogli poświęcić na przyjmowanie innych dokumentów.

– Z uwagi na możliwość wysłania pocztą wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności już od sierpnia pracownicy Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku, podczas dyżurów w naszej siedzibie przy ul. Grudziądzkiej 30, przyjmują tylko wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz wnioski o wydanie karty parkingowej, a także wydają legitymacje osoby niepełnosprawnej i karty parkingowe. Przypomnę, że wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i wydanie karty parkingowej muszą zostać złożone osobiście przez osobę niepełnosprawną lub jej przedstawiciela. Dotyczy to także odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej i karty parkingowej. Wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności można wysyłać tylko pocztą lub złożyć osobiście w malborskiej siedzibie zespołu – wyjaśnia Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Komisje orzekające w dalszym ciągu odbywają się w siedzibie Zespołu w Malborku. Kolejny dyżur zespołu w Kwidzynie odbędzie się 20 września (czwartek), w godz. 9:30-12:00, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie (pokój nr 20).

(jk)

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy wysłać na adres: Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Armii Krajowej 70, 82-200 Malbork. Wniosek można też złożyć osobiście w siedzibie zespołu w Malborku.