poniedziałek 17 Cze 2019
header01
header02
header03

KONFERENCJA NA 25-LECIE WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Ponad 100 osób wzięło udział w konferencji „Powiat kwidzyński przyjazny osobom niepełnosprawnym – teraźniejszość i wyzwania”. Konferencja odbyła się w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach. Spotkanie było częścią obchodów 25-lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie.

W Konferencji wzięli udział między innymi przedstawiciele samorządów powiatu, gmin, instytucji oraz organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, w tym Dariusz Majorek, dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Jerzy Godzik, starosta kwidzyński, Włodzimierz Dawidowski z zarządu powiatu, Jerzy Śnieg, przewodniczący rady powiatu, Andrzej Krzyszofiak, burmistrz Kwidzyna, Sławomir Słupczyński, wójt gminy Ryjewo oraz Jerzy Majewski, były prezes International Paper Kwidzyn, honorowy ambasador powiatu kwidzyńskiego. Konferencję otworzyli Wanda Masalska-Szymanek, psycholog kwidzyńskiego WTZ oraz Kazimierz Gorlewicz, prezes Fundacji „Misericordia”, prowadzącej kwidzyński WTZ.

– W tej sali są osoby, związane z warsztatami od początku. To osoby, które osobiście, prywatnie czy poprzez instytucje pomagały i pomagają w funkcjonowaniu warsztatów. Serdecznie Wam za to wszystkim dziękuję. Każdy z Was przyłożył do działania warsztatu swoją rękę i podarował cegiełkę. Obszerna lista gości jest potwierdzeniem moich słów. Nie przypadkiem na tej liście, jako pierwszy, figuruje pan Jerzy Majewski, były prezes zarządu International Paper Kwidzyn. Gdyby nie decyzja ówczesnego prezesa i zarządu, modernizacji dworku w Górkach po prostu by nie było – podkreślił Kazimierz Gorlewicz.

Prezes Fundacji „Misericordia” podziękował wszystkim, którzy wspierają warsztat, w tym wolontariuszom, bez których trudno sobie wyobrazić jego funkcjonowanie oraz pracownikom.

Przed roboczą częścią spotkania, podczas której przedstawiono działania prowadzone na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie kwidzyńskim, na scenie pojawili się niepełnosprawni aktorzy, którzy zaprezentowali spektakl ”Dobre anioły”. Autorką i reżyserem przedstawienia jest Joanna Postawa-Wolnik, prowadząca w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, pracownię artystyczną. Spektakl pokazał możliwości i talenty tkwiące w osobach niepełnosprawnych, uczestniczących w zajęciach prowadzonych w warsztacie.

Podczas konferencji przedstawiono różne formy wsparcia osób niepełnosprawnych w powiecie kwidzyńskim. Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, podsumowała działania, które PCPR realizuje w imieniu samorządu powiatowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (str.IV). Jerzy Bartnicki, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie omówił możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych (str.IV). Bogdan Muchowski, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie zaprezentował działania warsztatu na przestrzeni ostatnich 25 lat. Przypomniał najważniejsze chwile z historii kwidzyńskiego WTZ oraz podziękował wszystkim za wspieranie warsztatu, w tym rodzicom i wolontariuszom.

W imieniu Zarządu i Rady Fundacji „Misericordia”, pracowników oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie ponad 50 osobom wręczono statuetki „Przyjaciel WTZ”.

Jerzy Godzik, starosta kwidzyński, stwierdził, że należy docenić duży wysiłek, jakim jest pomoc dla osób niepełnosprawnych i przygotowanie ich do pracy zawodowej.

– Chciałem przede wszystkim podziękować, że przy tak niewielkich zasobach finansowych, minimalnych płacach, chcecie to robić, angażujecie się i tym żyjecie. Widzę to nie tylko od strony zawodowej, ale także jako rodzic. Chciałem podziękować, że wytrwaliście. Życzę większych możliwości finansowych. Niestety obserwujemy od wielu lat, że osoby niepełnosprawne są na samym końcu. Największe grupy zawodowe, które dają najwięcej głosów są doceniane. Wszyscy od urodzenia jesteśmy niepełnosprawni, gdyż po urodzeniu trzeba się nami opiekować. Jeśli jesteśmy zdrowi, to robimy wszystko, aby to zdrowie stracić i stać się osobami niepełnosprawnymi. Starzejemy się i też stajemy się niepełnosprawni. Na każdym etapie życia powinniśmy wiedzieć, że możemy być osobami niepełnosprawnymi i sami sobie powinniśmy ułatwić życie poprzez budowanie, projektowanie i tworzenie instytucji – podkreślił Jerzy Godzik.

Dariusz Majorek, dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku, poprosił o brawa dla terapeutów zajęciowych, instruktorów, psychologów i rodziców. Podkreślił znaczenie warsztatów terapii zajęciowej w rehabilitacji społecznej i zawodowej (strIV). Podczas uroczystości dziękowano wolontariuszom, ale wolontariuszki Wiesława Cichowicz i Jolanta Czajkowska, postanowiły podziękować pracownikom kwidzyńskiego WTZ.

– Warsztat Terapii zajęciowej to furtka, po przekroczeniu której, osoby niepełnosprawne mogą poczuć się pełnoprawnymi i pełnowartościowymi członkami społeczności. Mogą czuć się odpowiedzialni i współdecydujący o swoim życiu. Kluczem do otworzenia tej furtki jest trudny, ale jakże piękny proces terapeutyczny, wrażliwość i oddanie terapeutów – podkreśliła Wiesława Cichowicz.

Włodzimierz Dawidowski z zarządu powiatu kwidzyńskiego, stwierdził, że podczas ośmiu lat sprawowania urzędu oraz 45 lat swojej pracy zawodowej nie spotkał tak oddanej załogi.

– Nigdy nie spotkałem takich ludzi, którzy potrafili swoje życie poświęcić innym. Na szczególne słowa uznania, za swoje zaangażowanie, zasługuje szef tej jednostki. Pan Bogdan Muchowski to odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku – stwierdził Włodzimierz Dawidowski.
Konferencja została zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu samorządu powiatowego, w ramach wspierania działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji, zmierzającej do ograniczenia skutków niepełnosprawności. Jej organizatorzy to Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, Fundacja „Misericordia” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie.

Nie tych, nie oni, nie wy, tylko my – osoby niepełnosprawne

Dariusz Majorek, dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku podkreślił rolę warsztatów terapii zajęciowej.

– Mieliście państwo próbkę tej codziennej, rzetelnej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, nas osób niepełnosprawnych. Nie tych, nie oni, nie wy, tylko my – osoby niepełnosprawne. Bardzo o to proszę, aby myśleć o tym każdego dnia, niezależnie od zdarzeń i od tego co wokół nas się dzieje. To państwa święto, doskonale państwo wiecie jak ważne są sukcesy nas, osób niepełnosprawnych. Często są to bardzo małe sukcesy, sukcesy czynności dnia codziennego, sukcesy samodzielności i sukcesy sznurowania buta czy też w końcu sukcesy aktywności zawodowej. Mówię to dlatego, że moje osobiste doświadczenie pokazuje, że państwa praca jest pracą syzyfową i rzecz najważniejsza: państwo doskonale rozumiecie i często cieszycie się z tych sukcesów w skrytości. Ten element sukcesu codziennego w terapii zajęciowej, w rehabilitacji społecznej i zawodowej jest państwa słodką tajemnicą i za to jako urzędnik Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i osoba niepełnosprawna bardzo gorąco dziękuję i niech będzie to głos uczestników – stwierdził Dariusz Majorek.

Podkreślił, że głównym podmiotem finansującym 48 warsztatów terapii zajęciowej na Pomorzu, z których korzysta 1050 uczestników jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dariusz Majorek zaapelował do starosty, aby w kolejnym roku budżetowym rada powiatu podjęła uchwałę, że przekazuje na funkcjonowanie warsztatów więcej niż 10 proc.

– To jest możliwe, inne samorządy to robią. Wkład powiatu może być wyższy – podkreślił Dariusz Majorek.

Podziękował też za podsumowanie podczas konferencji działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie kwidzyńskim.

– Państwo bardzo skutecznie pokazaliście, że dzięki zasadzie subsydiarności, bo każdy z projektów programu „Wyrównywanie różnic między regionami”, wymagał wkładu własnego organizacji pozarządowej, samorządu czy innych podmiotów. Tym samym nakłady na rzecz osób niepełnosprawnych rosną. Zachęcam do kolejnych projektów, a państwa warsztatowców zachęcam do składania wniosków w ramach programu „Kluby dla absolwentów warsztatów terapii zajęciowej” – powiedział Dariusz Majorek.

„Dobre anioły” na 25-lecie

Dobre anioły, to tytuł spektaklu, w którym wystąpili niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach. Uświetnił on konferencję, podczas której omówiono działania prowadzone na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie kwidzyńskim. Impreza odbyła się dzięki gościnności Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Górkach. Scenę użyczyło Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji. Oświetlenie i nagłośnienie zapewnił Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie. W spektaklu wystąpili: Malwina Dubik, Radosław Stefanowicz, Paweł Szymanek, Agnieszka Sitnicka, Urszula Holc, Marcelina Staniaszek, Ewa Rutka, Krzysztof Lech, Magda Ginter, Julita Rudnicka, Magda Stępkowska, Anna Mesanio, Aleksandra Kozikowska, Joanna Kuźniewska i Łukasz Sobczuk. Autorką i reżyserem przedstawienia jest Joanna Postawa-Wolnik. W jego przygotowaniu pomogli Aleksandra Botwicz i Marcin Zawadzki. Scenografię i rekwizyty zostały przygotowane w pracowniach Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Niepełnosprawni na rynku pracy

Jerzy Bartnicki, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, przedstawił możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych.

– Liczba osób bezrobotnych w ciągu ostatnich pięciu lat zmalała trzykrotnie, a osób niepełnosprawnych o połowę, to znaczy, że takich osób rynek także potrzebuje. Problemem są osoby upośledzone w dużym stopniu. Przypuszczam jednak, że wynika to nie tylko z samych przepisów i zainteresowania, ale wiąże się także z pewnymi uprzedzeniami. Uważam, że wyrośniemy z tego, jako rynek pracowników i pracodawców i zainteresowanie tymi osobami będzie większe. Na razie procedury administracyjne są na tyle pogmatwane, że pracodawcy boją się czasami przyjmować takie osoby do pracy. Ilość papierów temu towarzysząca jest tak duża, że to wszystkich przeraża. Z naszych analiz wynika, że osoby niepełnosprawne są pełnoprawnym uczestnikiem gry na rynku pracy, szczególnie teraz, gdy brakuje osób do pracy – powiedział Jerzy Bartnicki.

Rehabilitacja społeczna i zawodowa

Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, podsumowała działania, które PCPR realizuje w imieniu samorządu powiatowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Zadania, które realizuje PCPR to między innymi dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. Zainteresowanie jest bardzo duże, ale z uwagi na małe środki dofinansowujemy uczestnictwo w turnusach dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz osób aktywnych zawodowo. Kolejne zadanie to likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu. Najczęstsze dofinansowanie to przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych czy budowy różnych podjazdów – stwierdziła Renata Majda, kierownik PCPR.

Dodała, że powiat kwidzyński od 2012 roku uczestniczy w programie „Aktywny samorząd”, finansowanym ze środków PFRON. W ramach tego programu osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie. Gros środków przeznaczono między na pomoc dla niepełnosprawnych studentów. Przypomniała też program „Wyrównywania różnic między regionami”, funkcjonujący od 2003 roku. Najczęściej ze środków PFRON korzystano w przypadkach likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych, środowiskowych domach samopomocy.

– Środki były przeznaczane też na likwidację barier transportowych oraz aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Łącznie w ramach programu zawarliśmy 42 umowy na kwotę ok. 3,4 mln zł. W ramach tych środków utworzono 34 miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono 15 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych. Zlikwidowano 15 barier architektonicznych, głównie w zakładach opieki zdrowotnej i różnego rodzaju placówkach edukacyjnych - podsumowała Renata Majda.

Przypomniała także, że w powiecie kwidzyńskim bardzo pomocną rolę odgrywa Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, której przewodniczącym od początku , także podczas obecnej kadencji, jest Wiesław Nowakowski. Rada jest dla starosty organem opiniodawczo-doradczym. Przypomniała, że za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych powiat kwidzyński otrzymał w 2010 roku tytuł „Samorząd równych szans”.

(jk)

Osoby, które otrzymały pamiątkowe statuetki „Przyjaciel WTZ”, przyznane przez Zarząd i Radę Fundacji „Misericordia”, pracowników oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie:

Jerzy Majewski, były prezes International Paper Kwidzyn S.A., Katarzyna Stanulewicz, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, Dariusz Majorek, dyrektor Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku, Jerzy Kozdroń, były wiceminister sprawiedliwości, sędzia Trybunału Stanu, Leszek Czarnobaj, senator RP, Jerzy Godzik, starosta kwidzyński, Włodzimierz Dawidowski, członek zarządu powiatu kwidzyńskiego, Jerzy Śnieg, przewodniczący rady powiatu kwidzyńskiego, Andrzej Krzysztofiak, burmistrz Kwidzyna, Roman Bera, wiceburmistrz Kwidzyna, Wiesław Nowakowski, przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w radzie miejskiej w Kwidzynie, Ewa Nowogrodzka, wójt gminy Kwidzyn, Henryk Ordon, przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn, Marek Szulc, burmistrz miasta i gminy Prabuty, Bożena Kwiatkowska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, Małgorzata Piotrowska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, Wanda Angielska, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, Jerzy Bartnicki, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, Wiesław Wosiak, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, mł. insp. Arkadiusz Pozorski, komendant Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie, Anna Jankowska, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, Marian Pietrusiak, były Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, Ewa Detko-Traczyk, była dyrektor Regionalnych Olimpiad Specjalnych Polska-Pomorskie, Marcin Duda, prezes Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Leszek Czubała, członek Zarządu Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Wojciech Horodyński, prezes „Celbud-Przemysłówka”, Edward Bednarski, zastępca prezesa „Celbud-Przemysłówka”, Irena Kopik, prezes Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie, Katarzyna Bednarek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, Zbigniew Sitko, prezes Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego, Janusz Świder, dyrektor Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji, Kamil Świątkowski, zastępca dyrektora Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji, Lech Kwiatkowski z Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło” w Kwidzynie, Ewa Kopytyńska, kierownik WTZ „Cisza” w Gdyni, Danuta Senger, kierownik WTZ w Koniecwałdzie, Maria Król, kierownik WTZ w Dzierzgoniu, Iwona Cieplińska, kierownik WTZ w Ryjewie, byli pracownicy WTZ w Kwidzynie: Barbara Dzich, Anna Kowalska, Ewa Ziółkowska, Beata Kiersztan, Krzysztof Rutkowski, Karol Rupar, Paulina Lewińska, wolontariusze: Jolanta Czajkowska, Łucja Barejko i Wiesława Cichowicz, Mirosława Laszczka, członek zarządu Fundacji „Misericordia”, Mieczysław Kulesz, przewodniczący Rady Fundacji „Misericordia”. Kazimierz Gorlewicz, prezes Fundacji „Misericordia”, Bogdan Muchowski, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, Wanda Masalska-Szymanek, psycholog w Warsztacie Terapii Zajęciowej.