wtorek 02 Cze 2020
header01
header02
header03

ZROZUMIEĆ, ZAPOBIEGAĆ I POMÓC DZIECIOM Z FAS

Zrozumieć, zapobiegać i pomóc dzieciom z FAS, to tytuł konferencji, która odbyła się w Kwidzyńskim Centrum Kultury. Konferencja była podsumowaniem działań prowadzonych w tym roku w ramach kampanii „Stop FAS w Kwidzynie”, prowadzonej przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwidzynie przy udziale Fundacji „Trzeźwość” z Gdyni. FAS to Alkoholowy Zespół Płodowy. Od 2000 roku używa się również terminu FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych).

W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, fundacji, szkół, przedszkoli, przychodni, samorządu, rodzice i opiekunowie dzieci z FAS. Konferencję zorganizowano w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Kwidzyna na 2018 rok i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Podczas spotkania odbyły się trzy wykłady specjalistów z Gdańska. Dr n. med. Seweryna Konieczna omówiła FAS z perspektywy neurologii dziecięcej. Mgr Jolanta Szyszkowska-Olechnowicz przedstawiła diagnozę FASD, a Ewa Olewicz omówiła problemy dzieci z FASD oraz interdyscyplinarny system pomocy dla dziecka z FASD i jego rodziny.

Wykładowcy wspólnie budują system pomocy dzieciom z FAS i ich rodzinom w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Konferencja ma być zalążkiem koalicji na rzecz zapobiegania, ale także udzielania pomocy w sprawach, z którymi borykają się dzieci i ich rodziny. Podczas spotkania poruszono różne aspekty pomocy dzieciom. Z doświadczeń wykładowców wynika, że najpierw powinno się pracować z opiekunami, aby dziecko czuło się bezpiecznie. Następny krok to terapia dla dziecka. Kampania „Stop FAS w Kwidzynie” rozpoczęła się 25 sierpnia tego roku podczas imprezy plenerowej „Pożegnanie Lata”, zorganizowanej na Terenach Rekreacyjnych nad rzeką Liwą. Przyszłe i młode matki otrzymały ulotki: „Częstując moją Mamę alkoholem częstujesz też mnie, ciąża – zero alkoholu”. 29 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie odbyło się spotkanie przedstawicieli Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przedstawicielami samorządu, instytucji, stowarzyszeń, przychodni chętnych do stworzenia koalicji w celu rozwiązywania problemów związanych z FAS. W dniach od 10 do 14 września w 27 klasach sześciu kwidzyńskich szkół odbyła się lekcja pt. „W ciąży ani kieliszka”, przeprowadzona przez studentkę piątego roku medycyny, która współpracuje z Fundacją „Trzeźwość” w Gdyni. W zajęciach udział wzięli uczniowie z trzecich klas gimnazjum oraz pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Tematyką lekcji był FAS, czyli płodowy zespół alkoholowy. Podczas lekcji omówiono rozwój prenatalny człowieka. Młodzież dowiedziała się, w jaki sposób spożywanie alkoholu przez kobiety ciężarne może ten rozwój zaburzyć oraz usłyszała o problemach w życiu codziennym, z którymi zmagają się osoby cierpiące na FAS oraz ich rodziny. Poruszono także zagadnienie dotyczące wpływu używek na męskie komórki rozrodcze. Do kampanii dołączyła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie. 30 października odbyło się spotkanie dla rodziców, nauczycieli, wychowawców pt. „Zrozumieć, zapobiegać i pomóc dzieciom z FASD”, które miało przybliżyć i uświadomić problem dzieci z FASD, a także zrozumieć i podjąć działania zapobiegające tej chorobie.

Według organizatorów konferencji oraz kampanii należy propagować hasło „W ciąży ani kieliszka”. Działania te powinny się przyczynić do ograniczenia negatywnego zjawiska, jakim jest problem FAS.

(op)