sobota 04 Lip 2020
header01
header02
header03

AKTYWNY SAMORZĄD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją słuchu otrzymają pomoc w uzyskaniu prawa jazdy oraz zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. To jedna z nowych form pomocy wprowadzonych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W programie kolejny rok uczestniczy samorząd powiatu kwidzyńskiego.

– Osoby z dysfunkcją słuchu otrzymają pomoc nie tylko w uzyskaniu prawa jazdy i zakupie oraz montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, ale także w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, a także w szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego. Kolejna nowa grupa osób, która może liczyć na wsparcie z programu, to osoby z dysfunkcją narządu wzroku z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Mogą one uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, a także w szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego. PFRON zdecydował też, że wsparcie w tym roku uzyskają osoby z dysfunkcją narządu ruchu, które będą chciały zakupić skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego. Wsparcie dotyczy także utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego. Osoby z dysfunkcją ruchu będą mogły uzyskać także wsparcie w uzyskaniu prawa jazdy także innych kategorii niż „B” – informuje Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Według PFRON, rozszerzenie oferty programowej jest zbieżne z celami przewidzianymi w programie rządowym Dostępność Plus oraz ze zmianami, które wprowadzono w ubiegłym roku w ustawie o kierujących pojazdami.

W ramach programu „Aktywny samorząd” udzielane jest także wsparcie dla niepełnosprawnych studentów.

Dofinansowanie można uzyskać na kształcenie w szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej, w tym studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym dziennym lub niestacjonarnym wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu, a także przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

(jk)

Szczegółowych informacji w sprawie dofinansowania udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Hallera w Kwidzynie. Tel. 55 279 9915 lub 55 646 18 00.