czwartek 16 Lip 2020
header01
header02
header03

POMOC PRAWNA DLA WSZYSTKICH

Mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego mogą już korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie prowadzone jest w budynku Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach. Dotychczas z pomocy mogły korzystać wybrane grupy osób, w tym młodzież do 26 roku życia oraz osoby, które ukończyły 65 lat. Od 1 stycznia z pomocy prawnej może skorzystać każdy, ale pod warunkiem, że złoży oświadczenie, że nie jest w stanie zapłacić za tego typu usługę.

Jerzy Godzik, starosta kwidzyński już pod koniec ubiegłego roku zapowiadał, że nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozpocznie się z początkiem nowego roku.

– Staraliśmy się przygotować wcześniej konkurs na prowadzenie nieodpłatnego poradnictwo obywatelskiego. Wyłoniona została organizacja, która świadczy tego typu usługi. Ustalone zostały też punkty, w których można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną – twierdzi Jerzy Godzik.

Świadczeniem pomocy w 2019 roku będzie zajmowało się Stowarzyszenie OVUM z Gdyni.

Z nieodpłatnej pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej i zgodnie z zapisami zmienionej ustawy do oświadczenia nie trzeba będzie dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. Nieodpłatna pomoc prawna będzie polegała na poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym. Może to być między innymi opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. W punkcie, w którym udzielana będzie porada prawna, mieszkaniec powiatu będzie mógł liczyć na wskazanie sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego lub na sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym. W tego typu przypadkach prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej będzie można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Zmieniona ustawa dotycząca nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nałożyła na starostę obowiązek sporządzania i aktualizowania listy instytucji, które świadczą nieodpłatne poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy czy prawa podatkowego.

(jk)