poniedziałek 17 Cze 2019
header01
header02
header03

PRZYWIEZIONO PIERWSZE KARTY I LEGITYMACJE

Pierwsze karty parkingowe oraz legitymacje osoby niepełnosprawnej zostały przywiezione przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do Kwidzyna. W tym roku nie ma już dyżurów, które pełnili w Kwidzynie pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku.

Wnioski o wydanie karty parkingowej oraz wnioski o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności osoby niepełnosprawne muszą składać osobiście w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku. Do odbioru karty i legitymacji można upoważnić kierownika PCPR.

– Właśnie przywiozłam pierwsze karty i legitymacje. Starosta kwidzyński wyznaczył mnie do odbioru dokumentów. Osoby niepełnosprawne, które nie chcą jechać po ich odbiór, mogą mnie do tego upoważnić. Dokumenty będzie można wtedy odebrać w naszej siedzibie przy ulicy Hallera 5, w sekretariacie – mówi Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeka głównie dla celów pozarentowych, takich jak korzystanie z rehabilitacji leczniczej, ze świadczeń pomocy społecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, korzystania z ulg i uprawnień np. karty parkingowej.

(jk)

Kartę parkingową mogą uzyskać wyłącznie osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności karta przysługuje jedynie osobie z określoną przyczyną niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), przy czym nie każdej osobie posiadającej orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym z powyższymi symbolami, zostanie przyznana karta parkingowa. Zależy to od decyzji lekarza orzecznika oraz stopnia naruszenia sprawności organizmu. Poza tym karta przysługuje osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, która ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Karta parkingowa jest wydawana na okres ważności wydanego orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat. Wprowadzone cztery lata temu przepisy wprowadziły obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych we wszystkich strefach parkowania. Określają one powierzchnię takich miejsc, w zależności od wielkości strefy. Zgodnie z przepisami nie może być pobierana opłata za sam dojazd do miejsca publicznego. Za nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową można zostać ukaranym grzywną nawet do 2 tys. zł.