poniedziałek 17 Cze 2019
header01
header02
header03

RODZINA TO PODSTAWA

„Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” – to projekt, w którym uczestniczy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Partnerem PCPR jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Gdańskiej. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia ubiegłego roku, a jego zakończenie przewidywane jest na koniec marca 2020 r.

– Grupą docelową projektu są rodziny zastępcze, w tym dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej. Do udziału w projekcie zaproszono 20 rodziców zastępczych oraz 20 dzieci wymagających wsparcia psychologicznego, reedukacyjnego lub wsparcia specjalistów. Z uwagi na duże zainteresowanie wsparciem udzielanym uczestnikom projektu, trwa dodatkowa rekrutacja. Zwiększona zostanie grupa docelowa dzieci i młodzieży.

Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie rodziny w jej funkcjonowaniu i właściwym wypełnianiu roli oparcia dla dziecka, począwszy od indywidualnej diagnozy potrzeb rodziny zastępczej, opracowanie Indywidualnych Planów Rozwoju, pomoc reedukacyjną i rehabilitacyjną, terapie specjalistyczne, w tym między innymi logopedyczną, psychiatryczną i neurologiczną, konsultacje z dietetykiem i z radcą prawnym oraz uczestnictwo w grupach wsparcia dla rodzin. Wszyscy uczestnicy objęci są stałym wsparciem opiekuna rodziny oraz mentora – informuje Anna Świątkowska ze Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, która koordynuje działania związane z realizacją programu.

Hufiec ZHP w Kwidzynie realizuje projekt w gminach Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo i Sadlinki, prowadząc placówkę wsparcia dziennego dla dzieci młodzieży.

Łączna wartość projektu to ponad 2,3 mln zł, a w tym dofinansowanie przekracza 2,2 mln zł.

(op)