poniedziałek 17 Cze 2019
header01
header02
header03

RADA PODZIELI PIENIĄDZE Z PFRON

Projekt w sprawie podziału środków na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową trafi pod obrady rady powiatu podczas najbliższej sesji. Kwota przyznana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to ponad 2,3 mln zł, w tym 1,58 mln zł to środki na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej w Ryjewie i Kwidzynie. Wiesław Wosiak, wicestarosta kwidzyński, twierdzi, że w tym roku kwota przyznana przez PFRON jest nieco większa niż w 2018 roku.

– Zarząd zaopiniował pozytywnie projekt w sprawie podziału środków. Zostały one podzielone na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną. Zadanie dotyczące rehabilitacji zawodowej będzie realizował Powiatowy Urząd Pracy. 100 tys. zł proponujemy przeznaczyć na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej oraz 100 tys. zł na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, a także wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. To razem 200 tys. zł na aktywizację zawodową. Poza tym przeznaczamy pieniądze na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej. To kwota ponad 1,65 mln zł. Na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych planujemy kwotę 130 tys. zł. Na sport, kulturę i turystykę osób niepełnosprawnych proponujemy przeznaczyć kwotę 55 tys. zł. Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zaplanowaliśmy ponad 224 tys. zł. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, to kwota 65 tys. zł – mówi Wiesław Wosiak

Oprócz środków z tzw. algorytmu, powiat będzie mógł pozyskać pieniądze w ramach różnych programów realizowanych przez PFRON. W tym roku pojawiły się nowe formy wsparcia, z których będą mogli skorzystać także niepełnosprawni mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego. Nowością są środki przyznane w ramach programu „Aktywny samorząd”, które pomogą w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Po raz pierwszy udzielona zostanie pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją słuchu. Zwiększono także kwotę dofinansowania z 1600 do 2100 zł na prawo jazdy kat. B. Wprowadzono też możliwość dofinansowania na prawo jazdy innych kategorii. PFRON zwiększył kwotę na realizację zadań w ramach programu wyrównywania różnic między regionami, która ma między innymi umożliwić likwidację barier transportowych. Do zakupu busa będzie można otrzymać wsparcie do 80 tys. zł, natomiast do zakupu autobusu kwotę do 250 tys. zł.

(jk)

Do powiatu kwidzyńskiego trafi kwota w wysokości ponad 2,3 mln zł, w tym 1,58 mln zł to środki na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej. Na zdjęciu: zajęcia prowadzone w pracowni stolarsko-edukacyjnej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie.

Fot. archiwum