niedziela 05 Lip 2020
header01
header02
header03

ZLIKWIDOWAĆ BARIERY W KOMUNIKOWANIU

„Wspomaganie umiejętności porozumiewania się – likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”, to program realizowany od lat przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie. Program adresowany do dzieci w okresie od urodzenia do 18 roku życia oraz młodzieży do 25 roku życia o potrzebie specjalnego kształcenia, a także dzieci zagrożonych niepełnosprawnością będzie kontynuowany także w tym roku.

– Konkurs na realizację tego zadania został rozstrzygnięty. Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Centrum Rozwoju Porozumiewania to organizacja bardzo dobrze przygotowana do realizacji tego typu zadań, zarówno pod względem kadrowym, jak i lokalowym. Nigdy nie było problemów z realizacją tego programu, dlatego to zadanie zostało ponownie powierzone tej organizacji. Pomoc uzyskują dzieci i młodzież, a także rodzice z całego powiatu. Środki na realizację tego programu pochodzą z gmin naszego powiatu – twierdzi Wiesław Wosiak, wicestarosta kwidzyński.

Do udziału w projekcie zapraszani są dzieci i młodzież niepełnosprawna i zagrożona niepełnosprawnością z powiatu kwidzyńskiego objętych opieką Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla dzieci w Kwidzynie, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przedszkoli czy szkół specjalnych. Rodzice, którzy do tej pory korzystali z programu uzyskali wsparcie w procesie terapii, rehabilitacji oraz edukacji. W ramach programu opracowane zostały między innymi materiały i pomoce terapeutyczne i rehabilitacyjne. Specjaliści stowarzyszenia udzielali także instruktażu w jaki sposób wykorzystać wszystkie pomoce. Można było także wypożyczyć sprzęt. Samorząd powiatu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych przekaże dotację w wysokości 144 tys. zł. Wsparcie pochodzi z gmin powiatu kwidzyńskiego, które nie mogą bezpośrednio wspierać działań, związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych. To zadanie należy do kompetencji samorządu powiatowego.

(jk)

Fot. archiwum SRCRP