czwartek 16 Lip 2020
header01
header02
header03

PROCEDURA ZAKUPU WYROBÓW MEDYCZNYCH

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz wózka inwalidzkiego. We wszystkich formalnościach można uzyskać pomoc ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Marta Kupiec z PCPR wyjaśnia, że o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może ubiegać się osoba, która w momencie zakupu danego przedmiotu posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku dzieci powyżej 16 roku życia i osób dorosłych) wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

– O dofinansowanie mogą też ubiegać się osoby, które posiadają orzeczenie komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie z komisji lekarskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wydane przed 1 stycznia 1998 roku. Wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o których dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Wózek inwalidzki znajduję się w wykazie wyrobów medycznych i w przypadku jego zakupu obowiązuje taka sama procedura – informuje Marta Kupiec.

Osoba niepełnosprawna, w zależności od jej potrzeb, powinna udać się najpierw do odpowiedniego lekarza po wystawienie zlecenia na wyrób medyczny, który jest jej potrzebny.

– Wykaz lekarzy, którzy mogą wystawiać zlecenia na określony wyrób medyczny można znaleźć także w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Gdy lekarz wystawi zlecenie, dokument ten należy wysłać do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwej dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Nasz powiat podlega pod Delegaturę NFZ w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4. Po potwierdzeniu przez NFZ refundacji, osoba niepełnosprawna powinna udać się do sklepu medycznego, wykaz sklepów medycznych można znaleźć na stronie internetowej NFZ, i dokonać zmówienia lub zakupu wyrobu medycznego – wyjaśnia Marta Kupiec.

Dofinansowaniem ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na terenie powiatu kwidzyńskiego zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przy ul. Hallera 5.

– Dofinansowanie można uzyskać tylko i wyłącznie na przedmiot, który ma potwierdzenie refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. Do naszego centrum należy wówczas złożyć wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej PCPR: www.kwidzyn.epcpr.pl oraz w siedzibie naszego centrum – twierdzi Marta Kupiec.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć: kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do lat 16) lub orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu), kopię zrealizowanego zlecenia z NFZ na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną przez NFZ z pieczątką za zgodność z oryginałem lub kopię karty comiesięcznego zaopatrzenia w wyroby medyczne potwierdzona. W przypadku zamówienia przedmiotu należy dołączyć fakturę proformę lub ofertę cenową z opisem (ile wynosi koszt całkowity, refundacja NFZ i wkład własny osoby niepełnosprawnej). W przypadku zakupu należy dołączyć do wniosku fakturę VAT lub rachunek z opisem (koszt całkowity, refundacja NFZ i wkład własny). Faktura VAT powinna być wystawiona tylko i wyłącznie na zakup przedmiotu dofinansowania. W przypadku osób pomiędzy 18. a 25. rokiem życia i uczących się, do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginał dokumentu potwierdzającego pełnienie funkcji opiekuna prawnego (w przypadku osób dorosłych całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych) i pełnomocnictwa notarialnego, w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje częściowego zwrotu kosztu własnego osoby niepełnosprawnej.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PCPR w Kwidzynie przy ul. Hallera 5 w pokoju nr 2 (parter). Szczegółowych informacji dotyczących dofinansowania udzieli Marta Kupiec z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie (pokój nr 2, tel. 55 279 99 15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

(op)