czwartek 16 Lip 2020
header01
header02
header03

POWSTAŁA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCĄ DO PRACY

Szkoła Specjalna Przysposabiającą do Pracy zastąpiła zlikwidowany Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie. W ramach ZSS funkcjonowały Gimnazjum Specjalne nr 4 oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Poza tym w szkole organizowane były zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim. Powodem likwidacji ZSS i utworzenie w jej miejsce nowej placówki są zmiany z w systemie oświaty, które zlikwidowały gimnazja.

Decyzję w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych i utworzenie w to miejsce Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy radni powiatu podjęli przed wakacjami.

– 1 września tworzy się nową jednostkę budżetową: Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy. Likwidacja następuje z mocy prawa, a nie na podstawie decyzji organu prowadzącego z uwagi na zakończenie procesu wygaszania dotychczasowego gimnazjum. Rada powiatu, jako organ jednostki stanowiącej samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę, ma obowiązek podjąć w terminie do 30 listopada 2019 roku uchwałę stwierdzającą zakończenie działalności dotychczasowego gimnazjum. W związku z zakończeniem działalności Gimnazjum Specjalnego nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych nie jest możliwe dalsze funkcjonowanie tego zespołu, dlatego konieczne jest jego rozwiązanie z dniem 31 sierpnia 2019 r. oraz likwidacja tego zespołu jako jednostki budżetowej. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy będzie funkcjonować jako samodzielna już szkoła i jednostka budżetowa – wyjaśniała Katarzyna Bednarek, przewodnicząca komisji edukacji, kultury, kultury fizycznej i turystyki podczas sesji w czerwcu.

W dalszym ciągu w Szkoła Specjalna Przysposabiającą do Pracy będą organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

(jk)