wtorek 02 Cze 2020
header01
header02
header03

SKORZYSTAJ Z PORAD SPECJALISTÓW

To wyjątkowa okazja do skorzystania z wiedzy specjalistów, którzy bezpłatnie udzielą porad dotyczącymi opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Z poradnictwa mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi lub osobami dorosłymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagającymi stałej lub długotrwałej opieki.

Wsparcie zostanie udzielone zostanie udzielone w ramach tegorocznej edycji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”. Realizatorem programu w powiecie kwidzyńskim, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

– Pomoc zostanie udzielona w zakresie modułu trzeciego programu „Opieka wytchnieniowa”. Będzie to specjalistyczne poradnictwo, w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. Dla każdego opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej lub opiekuna dziecka niepełnosprawnego przewidziano pakiet bezpłatnego wsparcia w ilości 30 godzin. Zamierzamy zorganizować spotkania z pielęgniarką, dietetyczną i rehabilitantem. Będzie można wiele się nauczyć i wykorzystać zdobytą wiedzę podczas opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Zachęcam do udziału w tym programie, tym bardziej, że nie wiąże się to z żadnymi kosztami. Wystarczy znaleźć czas i chęci. Warto, żeby skorzystały z tych szkoleń także osoby, które wiele lat opiekują się osobami niepełnosprawnymi. Być może poznają nowe rzeczy, które wykorzystają podczas opieki nad swoimi bliskimi – mówi Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Projekt będzie realizowany do końca grudnia tego roku. Prowadzony jest już nabór wniosków. Całkowity koszt projektu to 24 tys. zł, w tym 19,2 tys. zł pochodzi z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 4,8 tys. zł to środki własne powiatu kwidzyńskiego.

(jk)

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach pomocy wytchnieniowej mogą uzyskać szczegółowe informacje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przy ul. Hallera 5. Tel. 55 646 18 00 lub 55 279 99 15. Wnioski są dostępne na stronie: www.kwidzyn.epcpr.pl.