wtorek 02 Cze 2020
header01
header02
header03

WIELKIE SERCA MŁODYCH WOLONTARIUSZY

Nikt ich do tego nie zmusza, a mimo to poświęcają swój wolny czas, który mogliby spędzać przed komputerem czy bawiąc się z koleżankami lub kolegami. Uważają jednak, że robią coś dobrego, co ma wpływ nie tylko na nich samych, ale przede wszystkim na innych, potrzebujących wsparcia i chwili radości. Działalność młodych ludzi ze Szkolnego Klubu Wolontariatu, działającego w Szkole Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach, została dostrzeżona przez prezydenta. Wolontariusze wraz z kierującą kołem pedagogiem Barbarą Dzich, zostali zaproszeni na uroczystą galę Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”. W Gali udział weźmie para prezydencka. Uroczystość odbędzie się 19 listopada w Teatrze Narodowym w Warszawie.

Kacper Świderski, wolonatriusz ze Szkoły Podstawowej w Tychnowach, cieszy się, że działalność wolonatariuszy została dostrzeżona.

– Nie jesteśmy dużą szkołą, dlatego dla nas był to trochę szok, że zaprosił nas prezydent Polski. Cieszymy się, że nasze działania zostały dostrzeżone – mówi Kacper Świderski.

Victoria Voigt już kolejny rok działa w Szkolnym Klubie Wolontariatu.

– W ubiegłym roku jeździłam do dzieci, hospicjum i Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Grałam na saksofonie i czytałam wiersze. W tym roku także jeździmy, żeby pomagać. Takie spotkania dają mi satysfakcję. Cieszę się, że mogę komuś pomóc i swoją pomocą kogoś uszczęśliwić. Działam już od pierwszej klasy. Dzięki wolontariatowi zrozumiałam co chcę robić w przyszłości. Wiem, że będę pomagać innym – twierdzi Victoria Voigt.

Anna Sapłat odwiedziła w tym roku między innymi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

– Byliśmy także w hospicjum i w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie. Odwiedziliśmy też dzieci w przedszkolu. Lubię pomagać innym, dlatego zostałam wolontariuszką – podkreśla Ania.

Z zaangażowania młodzieży w pomaganie innym cieszy się Maciej Manowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Tychnowach.

– Mamy w szkole wspaniałą młodzież. Bardzo dużo osób działa w wolontariacie. Cieszę się, że pani Basia Dzich krzewi idę wolontariatu w naszej placówce. Działalność wolontariacka ma szeroki zasięg. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, w tym z Domem Pomocy Społecznej w Kwidzynie czy hospicjum. Działalność wolontariuszy została doceniona, gdyż 16 października będziemy zwiedzali pałac prezydencki, a 16 listopada zostaliśmy zaproszeni do udziału w uroczystej gali Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”, która odbędzie się w Teatrze Narodowym w Warszawie. Jest nam z tego powodu bardzo miło – mówi Maciej Manowski.

Dodaje, że wolontariusze włączają się w organizację różnych imprez. Jedną z ostatnich był wieczór twórczości Mieczysława Laskowskiego.

– To człowiek renesansu: poeta, muzyk i kolekcjoner. Pan Mieczysław przez wiele lat zaszczepiał w naszej szkole talenty malarskie i muzyczne. Gościła u nas także rodzina pana Mieczysława. Było to więc spotkanie międzypokoleniowe. Byli także rodzice naszych dzieci oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej. W imprezie uczestniczył także Kazimierz Gorlewicz, radny miasta Kwidzyna, wieloletni dyrektor Domu Pomocy Społecznej, ale też przyjaciel pana Mieczysława Laskowskiego. Młodzież pokazała podczas tego spotkania wiele talentów nie tylko recytatorskich, ale także muzycznych – podkreśla Maciej Manowski.

Barbara Dzich, pedagog i opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Tychnowach, uważa, że wolontariat zmienia młodych ludzi.

– Wolontariusze odkrywają swoje talenty, rozwija się w nich poczucie wartości, uczą się tolerancji, szacunku oraz pokory życia. Pomaganie innym pozwala uwrażliwić młodych ludzi na potrzeby innych – uważa Barbara Dzich.

Działalność wolontariacka prowadzona jest w ramach projektu „Wolontariat – jesteśmy na tak! Działamy, by rozwijać talenty, zainteresowania, pasje młodych, uwrażliwiać na potrzeby innych ludzi oraz wzbogacać funkcje szkoły”. Projekt został nagrodzony przez Fundację „Wawel z Rodziną”, której celem jest wsparcie dzieci, młodzieży oraz całych rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Jej prezesem jest Tomasz Schimscheiner, znany aktor teatralny i telewizyjny.

– Celem projektu jest pokazanie wolontariatu jako bezpiecznej formy spędzania czasu wolnego, która daje możliwości rozwoju talentów, zainteresowań, promowania wśród uczniów aktywności, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, rozwijania umiejętności psychospołecznych, a także wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci. Realizacja projektu to także działania dotyczące integracji ze środowiskiem lokalnym i budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Poprzez nasze działania zwracamy uwagę na potrzeby naszych uczniów, środowiska lokalnego, a przede wszystkim osób potrzebujących wsparcia, czyli między innymi osób starszych, samotnych, chorych czy niepełnosprawnych – wyjaśnia Barbara Dzich.

Do udziału w projekcie zaproszono uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie oraz Hospicjum im. Świętego Wojciecha w Kwidzynie

– Współpracujemy także ze Stowarzyszeniem Akwedukt, którego działalność opiera się na edukacji w obszarze wolontariatu, w tym wolontariatu zagranicznego oraz wspierania działań obywatelskich na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży. Wolontariusze z różnych krajów będą uczestniczyć w naszych przedsięwzięciach wolontariackich. Uczniowie dzięki temu zdobędą informacje na temat kultury i tradycji innych krajów oraz poszerzą umiejętności językowe – twierdzi Barbara Dzich.

Dodaje, że młodzi wolontariusze zostali zaproszeni do Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku, w celu omówienia znaczenia wolontariatu w życiu młodego człowieka. Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie „Dnia tolerancji”, w którym mają uczestniczyć szkoły z powiatu kwidzyńskiego, a także uroczysty apel z okazji „Dnia wolontariusza” oraz wspólnej wigilii szkolnych i zagranicznych wolontariuszy, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz zaprzyjaźnionych osób.

– Efektem naszych działań będzie promowanie talentów uczniów, kształtowanie ich artystycznych umiejętności oraz promocja działalności „Szkolnego Klubu Wolontariusza”. Podsumowaniem wspólnych działań będzie napisanie przez uczniów, przy wsparciu dziennikarza gazety lokalnej, artykułu o przebiegu projektu oraz nakręcenie filmu „Wolontariat – jesteśmy na tak! Działamy, by rozwijać talenty, zainteresowania, pasje młodych, uwrażliwiać na potrzeby innych ludzi oraz wzbogacać funkcje szkoły” – podsumowuje Barbara Dzich.

Szkolny Klub Wolontariatu zrzesza ponad 50 uczniów. Wykazywanie się empatią i cierpliwością, pomaganie innym, kierując się otwartością, serdecznością, tolerancją, wrażliwością oraz bezinteresowną chęcią niesienia pomocy innym to według Barbary Dzich, tylko niektóre z efektów połknięcia przez uczniów bakcyla wolontariatu, który w Szkole Podstawowej w Tychnowach rozprzestrzenił się już na dobre.

(jk)