piątek 24 Sty 2020
header01
header02
header03

WYDANO JUŻ PIENIĄDZE Z PFRON

Rozdysponowane zostały już wszystkie pieniądze na rehabilitację społeczną i zawodową w powiecie kwidzyńskim. Pod koniec marca bieżącego roku rada powiatu określiła zadania i wysokości środków, z których w tym roku mogą skorzystać osoby niepełnosprawne.

– Pieniądze mamy praktycznie wydane. Dotyczy to wszystkich zadań, oprócz aktywizacji zawodowej. Pozostało 100 tys. zł na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Podobnie jak w roku ubiegłym, będziemy chcieli, aby samorząd powiatu pozwolił na przesunięcie tych środków na inne zadania, w tym na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych, gdyż mamy więcej chętnych niż pieniędzy, które możemy przeznaczyć na ich zakup – mówi Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

PFRON przeznaczył dla powiatu ponad 2,3 mln zł, w tym ponad 1,6 mln zł na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej w Kwidzynie i Ryjewie. Na turnusy rehabilitacyjne zaplanowano kwotę 130 tys. zł. Na zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe dotyczące sportu, kultury i rekreacji proponuje się 55 tys. zł. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze to 224 tys. zł i na zadania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 65 tys. zł. Na rehabilitację zawodową przeznaczono 200 tys. zł, w tym 100 tys. zł na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz 100 tys. zł na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Samorząd powiatu biorąc pod uwagę wysokość środków, obniżył kwotę dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego o 20 proc. Kwota do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze została obniżona o 40 proc. kwoty udziału własnego, z wyłączeniem aparatów słuchowych dla osób dorosłych. W przypadku dofinansowania zakupu jednego aparatu słuchowego dla osób dorosłych ustalono kwotę dofinansowania w wysokości 800 zł. Uzasadniając obniżenie dofinansowania stwierdzono, że pozwoli to na objęcie tą formą pomocy większej liczby osób niepełnosprawnych. Ustalono też, że pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mają dzieci i młodzież w wieku od 16 do 24 lat ucząca się i nie pracująca, bez względu na stopień niepełnosprawności.

(jk)