sobota 04 Kwi 2020
header01
header02
header03

NIE TYLKO TELEOPIEKA

Nie tylko teleopieka, ale także usługi opiekuńcze oraz inne działania zamierza zrealizować samorząd miasta dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Piotr Widz, wiceburmistrz Kwidzyna, twierdzi, że program dotyczący teleopieki jeszcze w listopadzie ubiegłego roku miasto zamierzało zrealizować z własnych środków, ale pojawiła się możliwość uzyskania pieniędzy zewnętrznych.

– Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. To znaczne pieniądze w wysokości ponad 120 mln zł, w tym ok. 108 mln zł pochodzi z EFS, a pozostała kwota to środki krajowe. Aplikujemy o realizację zadania polegającego między innymi na teleopiece. Nasz projekt będzie jednak szerszy. Nie będzie to tylko sama teleopieka. Chcemy mieszkańcom Kwidzyna zaproponować specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz uruchomić na szerszą skalę działalność związaną z klubem seniora. Teleopieka będzie tylko jednym z elementów tego naszego projektu, tworzonego wspólnie z powiatem kwidzyńskim – zapowiada Piotr Widz.

Miasto ma już za sobą przeprowadzenie pilotażu dotyczącego teleopieki. To różnego rodzaju rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo osobie starszej, która sama przebywa w domu., w tym np. specjalne opaski, dzięki którym można przywołać pomoc lub które same ją przywołują w razie zasłabnięcia.

– Do tej pory z pilotażu teleopieki w Kwidzynie korzystało dziesięć osób. Pilotaż został już zakończony. Centrum pilotażu znajdowało się w siedzibie Straży Miejskiej. Wnioski wynikające z jego realizacji skłoniły nas do tego, aby udział w projekcie był powszechny. Skierujemy nasze działania do osób po 60 roku życia, osób niepełnosprawnych, czasowo niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Te osoby zostaną wyposażone w odpowiednie urządzenia, które po naciśnięciu przycisku będą wywoływały alarm i łączyły osobę niepełnosprawną lub osobę starszą z centrum, które podejmie dalsze działania związane z udzieleniem pomocy. Takim monitoringem aktywności zamierzamy objąć ok. 100 osób. Działania te będą koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ten sposób stworzymy pierwszy element wsparcia osób w oparciu o urządzenia elektroniczne, które będą udostępniane mieszkańcom bezpłatnie – twierdzi Piotr Widz.

Stworzona ma być też możliwość korzystania z systemu teleopieki odpłatnie.

– Najdroższym elementem w tym systemie nie jest urządzenie, bo to jednorazowy wydatek w kwocie od 150 do 500 zł, ale bieżące utrzymanie linii, do której osoba potrzebująca pomocy będzie się logowała. Ten ostatni element zamierzamy udostępnić wszystkim chętnym. Osoby, których dochody na to pozwolą będą mogły odpłatnie zakupić osobom zależnym ze swojego otoczenia, członkom rodzin, odpowiednie urządzenie i uczestniczyć w tym projekcie. My skupiamy się na osobach niepełnosprawnych oraz seniorach, którzy mają niskie dochody oraz są samotne i nie mogą liczyć na pomoc bliskich – podkreśla Piotr Widz.

Dodaje, że w marcu powinny zostać zakończone wszystkie działania związane z przygotowaniem projektu.

(jk)