sobota 31 Lip 2021
header01
header02
header03

PIENIĄDZE NA LIKWIDACJĘ BARIER

Rozpatrzono wnioski dotyczące likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się. Z osobami, które otrzymały wsparcie, będą podpisywane umowy. Z dofinansowania można skorzystać tylko wówczas, gdy zakup lub inwestycja dotyczy indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Umowy będą podpisywane z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. Osoba, która uzyskała dofinansowanie odbierze ją w naszym centrum. Po jej podpisaniu wrzuci umowę do skrzynki, a nasz pracownik odbierze ją następnego dnia. Podpisanych zostanie 40 umów, w tym 32 na likwidację barier technicznych i architektonicznych oraz 8 umów na likwidację barier w komunikowaniu się. To przede wszystkim dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa podjazdów dla osób poruszających się na wózkach oraz zakup sprzętu komputerowego dla osób, które mają trudności w komunikowaniu się. Średnie dofinansowanie do modernizacji łazienek to ok. 2,5 tys. zł. Budowa podjazdów jest droższa – mówi Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

W tym roku na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, przeznaczono 120 tys. zł ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, które trafiły do powiatu kwidzyńskiego.

(jk)