sobota 31 Lip 2021
header01
header02
header03

DIAGNOZUJĄ DZIECI, WYDAJĄ ORZECZENIA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie na bieżąco diagnozuje dzieci pod kątem gotowości szkolnej, a także te, które podlegają kształceniu specjalnemu. Ewa Wojtaś-Śmiejkowska, dyrektor poradni, wyjaśnia, że rodzice są informowani telefonicznie o terminie spotkania oraz zasadach bezpieczeństwa związanych z pandemią, które obowiązują podczas wizyty w poradni.

– Ponieważ cały czas obowiązuje stan epidemii w pierwszej kolejności diagnozujemy gotowość szkolną. Badane są dzieci, które mają iść do pierwszej klasy szkoły podstawowej, a rodzice mają wątpliwości czy mogą już rozpocząć naukę. Diagnozujemy też wszystkie dzieci, które podlegają kształceniu specjalnemu. Kończymy już badania, które rozpoczęły się przed ogłoszeniem stanu epidemii. Dwoje rodziców dzieci diagnozowanych pod kątem gotowości szkolnej i kształcenia specjalnego poprosiło o przełożenie terminu na wrzesień – mówi Ewa Wojtaś-Śmiejkowska.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, podkreśla, że przyjmowanie rodziców i dzieci odbywa się z zachowaniem wszystkich procedur zapewniającym bezpieczeństwo dzieciom, rodzicom i pracownikom.

– Najpierw dzwonimy do rodzica i przedstawiamy procedury przyjmowania dziecka w poradni. Telefonicznie przeprowadzamy wywiad z rodzicem, który zawsze poprzedza badanie. Po wywiadzie wyznaczamy termin. Mówimy rodzicom, aby nie przychodzili z dzieckiem za wcześnie, tylko o określonej godzinie. Nie chcemy, żeby dużo osób w tym samym czasie gromadziło się w poradni. Oczywiście wszyscy przychodzą w maseczkach i rękawiczkach. Jeżeli nie mają rękawic, to mamy punkt, w którym można zdezynfekować ręce. Do rodziców i dziecka przychodzi pedagog, logopeda czy psycholog. Wypełniane jest oświadczenie, w którym stwierdza się, że dziecko i rodzice nie są chorzy i że nie przebywali za granicą. Przed badaniem dziecko musi umyć ręce mydłem. Zgodnie z zaleceniem Sanepidu dzieci nie powinny stosować środków dezynfekujących, tylko mydło lub specjalny środek dezynfekujący dla dzieci. Takiego środka nie ma jednak w sprzedaży, dlatego Sanepid zalecił, aby dzieci po prostu porządnie myły ręce. Pracownik merytoryczny zabiera następnie dziecko na badanie i informuje rodzica o której godzinie ma po nie przyjść. Jeżeli badanie skończy się wcześniej, to rodzic zostaje o tym poinformowany telefonicznie. Jeżeli są to małe dzieci, które badane są pod kątem gotowości szkolnej lub kształcenia specjalnego, to rodzice mogą zostać w poradni. Z uwagi na stan emocjonalny dziecka, wskazane jest uczestnictwa rodzica. Są także dzieci, które chcą, aby rodzic został i wyrażamy na to zgodę – podkreśla Ewa Wojtaś-Śmiejkowska.

Pracownicy poradni dla bezpieczeństwa pracują na dwie zmiany.

– Chodzi o to, aby jak najmniej osób się kontaktowało ze sobą. Jednocześnie na terenie poradni może przebywać sześciu pracowników i sześcioro dzieci. Nawet jeżeli wszyscy rodzice chcieliby zostać z dziećmi, to mamy dużo miejsca, aby rozstawić krzesła w taki sposób, aby zachowali odpowiedni dystans. Rodzice chętnie przychodzą z dziećmi. Terminy składania orzeczeń nie są przesunięte, dlatego rodzicom bardzo zależy aby otrzymać dokument i robimy wszystko, aby przeprowadzić badania w terminie – mówi Ewa Wojtaś-Śmiejkowska.

Dodaje, że poradnia dysponuje wszystkimi środkami, w tym do dezynfekcji, potrzebnymi w związku z zagrożeniem koronawirusem.

– Czujemy się bezpiecznie, bo w naszym powiecie nie ma obecnie chorych, ale musimy zachować wszystkie środki ostrożności i zalecenia Sanepidu – twierdzi Ewa Wojtaś-Śmiejkowska.

(jk)

Zalecenia dotyczące przebywania na terenie Poradni Psychologoczno-Pedagogicznej

 • Poradnia przyjmuje klientów tylko wcześniej umówionych telefonicznie.
 • Do poradni przyjmowani będą w pierwszej kolejności uczniowie na diagnozę w celu wydawania orzeczeń, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, opinii o gotowości szkolnej dzieci, opinii wspierających dla uczniów chorych z klas VIII, opinii dla uczniów z klas VIII, którzy nie ukończyli 15 lat w celach praktycznej nauki zawodu.
 • Wnioski o badanie/o wydanie orzeczenia/opinii można składać pocztą lub w siedzibie poradni.
 • Uczniowie na terapię indywidualną przyjmowani będą do końca maja w trybie stacjonarnym i zdalnym, w zależności od możliwości rodziców (dotyczy to możliwości dojazdu z terenu powiatu kwidzyńskiego, wyrażenia zgody rodziców na terapię stacjonarną itp.).
 • Konsultacje indywidualne będą odbywać się w trybie stacjonarnym lub zdalnym (dostosowanie do potrzeb klientów).
 • Wizyty w poradni odbywają się wg ustalonego wcześniej harmonogramu, na które należy stawić się dokładnie na ustaloną godziną.
 • Do poradni dziecko przychodzi z 1 rodzicem/opiekunem. Wynika to z ograniczonej liczby osób przebywających w poradni.
 • Na badanie dziecko wraz z rodzicem/opiekunem przychodzą zdrowi. W przypadku wątpliwości pracownik PPP jest zobowiązany zmierzyć temperaturę. Osoby chore nie będą przyjmowane.
 • W przypadku złego samopoczucia, temperatury, przeziębienia lub innej infekcji rodzic/opiekun jest zobowiązany odwołać telefonicznie wizytę, przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem (o ile to jest możliwe) i umówić się na inny termin spotkania.
 • Wchodząc do budynku poradni rodzic/opiekun i dziecko muszą być wyposażeni w maskę ochronną oraz jednorazowe rękawiczki z wyjątkiem: dzieci do lat 4, osób, które mają problemy z oddychaniem, osób, które nie mogą założyć i zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (nie są wymagane zaświadczenia).
 • Środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki) klienci zapewniają sobie we własnym zakresie.

Po wejściu do poradni:

 • należy zdezynfekować ręce (również rękawiczki)w wyznaczonym miejscu
 • rodzic/opiekun wypełnia Oświadczenie o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia diagnozy
 • pracownik poradni zaprasza ucznia/dziecko na spotkanie do gabinetu
 • rodzic/opiekun opuszcza poradnię i przychodzi na umówioną godzinę, jednak jest osiągalny pod numerem telefonu. W uzasadnionych przypadkach rodzic/opiekun pozostaje na terenie poradni z dzieckiem.

Osoby przebywające na terenie poradni zachowują dystans pomiędzy sobą wynoszący 1-1,5 m. Należy przestrzegać higieny kaszlu lub kichania – zasłonić usta i nos łokciem lub chusteczką.