sobota 31 Lip 2021
header01
header02
header03

DZIECI CZEKA PONOWNY PROCES ADAPTACJI

Nie będzie łatwy dla dzieci, rodziców i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach powrót do placówki po ponad dwumiesięcznej przerwie. Elżbieta Polakiewicz, dyrektor ośrodka, twierdzi, że dzieci czeka ponowny proces adaptacji. Poza tym pandemia się jeszcze nie skończyła i rodzice oraz pracownicy nadal mają obawy związane z zagrożeniem koronawirusem.

– Przygotowujemy się do przyjęcia dzieci w klasach I-III, do rozpoczęcia zajęć opiekuńczych i w miarę możliwości dydaktycznych oraz rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju. Obecnie mamy rodziców, którzy są chętni, aby dziecko rozpoczęło zajęcia w naszej placówce, ale są także tacy, którzy mają obawy i proszą o kontynuowanie edukacji zdalnej. Można zachować wszelkie środki ostrożności, ale 100 proc. gwarancji nie ma. Dobrze by było, gdyby wszystkich objąć testami, ale takiego odgórnego zalecenia nie ma. Obaw ze strony rodziców, dzieci i nas samych jest dużo, ale musimy powoli przywracać ośrodek do życia. Przygotowujemy się do przyjęcia dzieci, ale robimy to bez pośpiechu. Musimy wszystko bardzo dobrze przemyśleć i zastosować wszelkie niezbędne środki, aby było to możliwe. Działania odbywają się na wielu polach. Przewoźnicy muszą zapewnić bezpieczny dowóz. Musimy też spełnić wszystkie zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego. Dzieci przyjmiemy tylko w takim wymiarze, jaki rekomenduje Ministerstwo Edukacji Narodowej – twierdzi Elżbieta Polakiewicz.

Dodaje, że wznowienie stacjonarnej działalności placówki nie będzie łatwe dla dzieci.

– Po tak długiej przerwie będą one musiały przejść ponowny proces adaptacji. Dzieci będą musiały odnaleźć się na nowo w zupełnie nowej dla nich sytuacji. Robimy wszystko, aby stworzyć bezpieczne warunki pobytu dzieci i dobrze przygotować się na ich przejęcie – podkreśla Elżbieta Polakiewicz.

Dyrektor SOSW w Barcicach mówi, że odpowiednio przygotowane zostaną wszystkie pomieszczenia.

– Dysponujemy odpowiednimi środkami, w tym także do dezynfekcji, które mają zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. Współpracujemy z organem prowadzącym oraz instytucjami, które nas wspierają w przywracaniu działalności ośrodka – mówi Elżbieta Polakiewicz.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach oferuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka adresując swoje wsparcie dla dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia prowadzone są indywidualnie w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Placówka zapewnia wykwalifikowanych specjalistów, w tym logopedę, oligofrenopedagoga, fizjoterapeutę i psychologa. W ośrodku można uzyskać porady oraz konsultacje dotyczące pracy z dzieckiem. SOSW prowadzi też edukację przedszkolną dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat. W ośrodku funkcjonuje szkoła podstawowa oferująca naukę dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem. Wszystkie te formy wsparcia musiały jednak zostać dostosowane do warunków związanych z przestrzeganiem wymogów dotyczących zagrożenia koronawirusem.

(jk)