sobota 31 Lip 2021
header01
header02
header03

PLACÓWKI DZIENNEGO POBYTU WZNAWIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ

O możliwości wznowienia działalności placówek dziennego pobytu poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To między innymi placówki wsparcia dziennego, dzienne domy i kluby seniora, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warsztaty terapii zajęciowej. Wojewoda pomorski decyzję w sprawie otwarcia placówek pozostawił w rękach samorządów.

– Otwarcie wymaga spełnienia wielu wymogów sanitarnych. Placówki opracowują procedury, które mają zminimalizować ryzyko zagrożenia koronawirusem. Kupowane są środki dezynfekcyjne, dozowniki czy maseczki – mówi Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Jak informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rekomendacje dla wszystkich placówek dziennego pobytu przygotowane zostały wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia.

Działalność wznowił między innymi Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach, który opracował już procedury związane z przewozami uczestników oraz prowadzeniem zajęć. Kupił też między innymi środki dezynfekcyjne, dozowniki i przyłbice dla uczestników i pracowników. Pracownicy WTZ przygotowują obiekt na przyjęcie niepełnosprawnych uczestników. Już od najbliższego czwartku, z zachowaniem wymogów sanitarnych, prowadzone będą zajęcia.

(jk)