sobota 31 Lip 2021
header01
header02
header03

ASYSTENCI ROZPOCZNĄ PRACĘ

Trwa rekrutacja osób, które uzyskają pomoc asystenta osobistego. Pomocą zostanie objętych dziesięć osób z powiatu kwidzyńskiego. Asystent będzie między innymi pomagał osobie niepełnosprawnej w wyjściu z domu, w zakupach  lub dojazdach na rehabilitację, a także w wyjściu do kina czy teatru, a nawet w załatwieniu różnych formalności w urzędach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie wyłoniło już wykonawcę, który będzie świadczył usługi asystenta. Na początku roku samorząd powiatu uzyskał ponad 94 tys. zł na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z powodu pandemii z jego realizacją trzeba było jednak zaczekać.

– Usługę asystenta będzie świadczyła firma Usługowo-Opiekuńcza „Pomocna Dłoń” w Kwidzynie. Program jest adresowany do osób niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w naszym powiecie. Obecnie jesteśmy w fazie rekrutacji osób, które będą objęte pomocą asystenta. Limit usług asystenta, przypadający na jednego uczestnika, będzie wynosił nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Pomoc będzie świadczona do końca roku – mówi Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Firma Usługowa-Opiekuńcza „Pomocna Dłoń”, która będzie świadczyć usługi asystenta, od 1999 roku zajmuje się między innymi profesjonalną opieką nad osobami starszymi.

(jk)