niedziela 17 Paź 2021
header01
header02
header03

WIĘCEJ MIEJSC W POWIATOWYM ŚDS

Zwiększona została liczba miejsc w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kwidzynie. To placówka wspierająca osoby z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek mieści się w wydzielonej części budynku przy ul. Ogrodowej 2, w którym znajduje się także Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

– Cieszę się, że udało się nam zwiększyć liczbę osób, które będą mogły korzystać z tej placówki. Będzie w niej mogło przebywać dodatkowo siedem osób. Zwiększone zostały środki na funkcjonowanie placówki – twierdzi Wiesław Wosiak, wicestarosta kwidzyński.

W placówce dotychczas mogło przebywać 15 osób, w tym osoby przewlekle chore psychicznie, upośledzone umysłowo oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Pobyt w ośrodku umożliwia uczestnikom rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia. Nowe osoby, które miały rozpocząć zajęcia muszą jednak na razie korzystać z zajęć prowadzonych zdalnie.

– Liczba osób korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy została zwiększona od 1 listopada. Mamy obecnie 22 miejsca. Niestety z powodu zawieszenia zajęć, z powodu pandemii, nie mogą one uczestniczyć w tradycyjnych zajęciach. Wprawdzie obecnie nie ma już wolnych miejsc, ale zachęcam do zgłaszania się nowych osób, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Zdarza się, że uczestnicy zajęć w ośrodku rezygnują z różnych przyczyn i wówczas można skierować do uczestnictwa w zajęciach kolejną osobę z listy. Osoby chętne mogą zgłaszać się do nas lub bezpośrednio do Środowiskowego Domu Samopomocy – twierdzi Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Ośrodek funkcjonuje pięć dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie. Jego prowadzeniem zajmuje się Fundacja „Ja tu jestem”. Zgodnie z zawartą z samorządem powiatu umową ośrodek będzie prowadzony przez fundację do 2022 roku.

(jk)