sobota 31 Lip 2021
header01
header02
header03

KUPIONO KOMPUTERY I SPRZĘT AUDIOWIZUALNY

Do dzieci z rodzin zastępczych oraz przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych trafiły komputery i sprzęt audiowizualny. Zakupy to wynik realizacji programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Do rodzin zastępczych trafiły także środki ochrony osobistej, w związku z zagrożeniem koronawirusem. Program finansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W imieniu samorządu powiatu program realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

– Zakończyliśmy już realizację programu. Zakup wyposażenia pozwolił między innymi na realizowanie zdalnego nauczania. Dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu kwidzyńskiego zakupiliśmy łącznie 231 szt. sprzętu komputerowego i 260 szt. sprzętu audiowizualnego oraz środki ochrony osobistej. To 900 maseczek i 1700 szt. rękawiczek, a także 450 litrów płynów dezynfekcyjnych. Zakupione zostało też specjalistyczne oprogramowanie dla niepełnosprawnych dzieci. Poza tym wyposażyliśmy sześć miejsc kwarantanny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – informuje Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Na realizację programu samorząd powiatu pozyskał ponad 1,1 mln zł, w tym ponad 865 tys. zł to środki unijne. Ponad 161 tys. zł pochodziło z budżetu państwa. Obecnie w 142 rodzinach zastępczych w powiecie kwidzyńskim przebywa 254 dzieci. Dzieci znajdują się także w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kwidzynie oraz jednej w Ryjewie, prowadzonych przez Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie.

(jk)

Zdjęcia: PCPR w Kwidzynie