sobota 31 Lip 2021
header01
header02
header03

KUPIONO WYPOSAŻENIE DLA WTZ

Strugarko-grubościówka czyli wielofunkcyjna obrabiarka do drewna, urządzenie do wiercenia i frezowania oraz wykaszarka spalinowa to urządzenia, które wzbogacą rehabilitację zawodową niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego uczestniczących w zajęciach w kwidzyńskim Warsztacie Terapii Zajęciowej. Warsztat prowadzony jest przez Fundację „Misericordia” w zabytkowym dworku w Górkach. Urządzenia zostały już zainstalowane. Uczestnicy muszą czekać na wznowienie zajęć, zawieszonych w listopadzie ubiegłego roku przez wojewodę pomorskiego z powodu pandemii. Pieniądze na wyposażenie pracowni przyznano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Program funkcjonuje od 2003 roku.

– Kupiliśmy sprzęt za kwotę ok.19,5 tys. zł, w tym ponad 15,6 tys. zł to pieniądze z PFRON. Pozostała kwota to środki własne, które musieliśmy zapewnić zabiegając o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Oprócz urządzeń kupiliśmy także do pracowni edukacyjno-stolarskiej także odpowiednie zestawy narzędzi, w tym zestawy frezów. Zakup pozwoli zwiększyć edukacyjne możliwości pracowni, w której osoby niepełnosprawne poznają rożne techniki stolarskie. Nabyte w pracowni umiejętności mogą być wykorzystywane w ubieganiu się o zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Kupiliśmy także wykaszarkę spalinową do pracowni ogrodniczo-gospodarczej, która uzupełni jej wyposażenie. Pracownia oprócz utrzymania parku przy dworku, świadczy także usługi dla innych podmiotów, pozyskując w ten sposób dodatkowe środki na funkcjonowanie naszego warsztatu – twierdzi Bogdan Muchowski, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie.

Pieniądze na zakup wyposażenia dla poszczególnych pracowni uzyskał także Warsztat Terapii Zajęciowej w Ryjewie prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”. Do ryjewskiego WTZ trafiło 40 tys. zł. Pieniądze zostały przyznane jeszcze w ubiegłym roku. Dofinansowanie, w kwocie 60 tys. zł uzyskał także Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie. Pieniądze zostaną przeznaczone na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Pozytywnie został rozpatrzony także wniosek miasta Kwidzyna o dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie uzyskało natomiast 137 tys. zł na budowę windy oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w swojej siedzibie przy ul. Hallera w Kwidzynie. Inwestycja została zakończona w grudniu ubiegłego roku. Winda pozwala osobom niepełnosprawnym, w tym również osobom niewidzącym i niesłyszącym, na samodzielne dotarcie na wyższe kondygnacje budynku.

(jk)