sobota 31 Lip 2021
header01
header02
header03

DOFINANSOWANIE DO WÓZKA I PRAWA JAZDY

Pomoc finansowa w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, uzyskaniu prawa jazdy oraz w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym to niektóre z form wsparcia dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd”. W realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych już kolejny rok uczestniczy samorząd powiatu kwidzyńskiego.

Pomoc w ramach programu „Aktywny samorząd”, w tzw. module pierwszym, dotyczącym likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, obejmuje między innymi zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskanie prawa jazdy, zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Wsparcie dotyczy też zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Można również uzyskać pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu. Moduł drugi programu dotyczy pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Pomoc adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę między innymi w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej.

Wprawdzie zakres pomocy, z której mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, nie zmienił się od ubiegłego roku, ale zwiększono środki na niektóre zadania.

– Zwiększeniu uległa kwota wsparcia w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. W przypadku amputacji ręki jest to zwiększenie z 9 do 12 tys. zł, przedramienia – z 20 do 26 tys. zł, ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym z 26 do 30 tys. zł, w przypadku amputacji na poziomie podudzia zwiększono kwotę dofinansowania protezy z 14 do 18 tys. zł, natomiast na wysokości uda z 20 do 25 tys. zł oraz uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym z 25 do 30 tys. zł. Jeśli chodzi o pomoc dotyczącą kształcenia to przysługuje dodatkowo 500 zł w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej z powodu pandemii – wyjaśnia Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Wnioski dotyczące likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową będzie można składać od 1 marca do 31 sierpnia bieżącego roku. Wnioski w sprawie przyznania pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 będzie można składać od 1 do 31 marca, natomiast na semestr zimowy od 1 sierpnia do 10 października. Wnioski można będzie składać w formie elektronicznej poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia. W razie problemów szczegółowych informacji udzielą pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Hallera w Kwidzynie (tel. 55 279 9915 lub 55 646 18 00).

(jk)