sobota 31 Lip 2021
header01
header02
header03

NOWE AUTO DLA MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie ma nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Auto zostało kupione w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program funkcjonuje od 2003 roku. Nowym pojazdem będą dowożone osoby niepełnosprawne do placówek oświatowo-wychowawczych i środowiskowych domów samopomocy.

Bus marki Mercedes może przewozić 19 osób niepełnosprawnych. Wyposażony jest w windę do transportu wózków inwalidzkich, szyny podłogowe do mocowania oraz pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach. Koszt pojazdu to ponad 313 tys. zł, w tym 189 tys. zł to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Samorząd miasta przeznaczył na zakup busa ponad 124 tys. zł. W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowany został zakup wyposażenia do dwóch warsztatów terapii zajęciowej w Ryjewie i Kwidzynie. Dofinansowanie, w kwocie 60 tys. zł, uzyskał także Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie. Pieniądze zostały przeznaczone na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Dzięki środkom z programu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało 137 tys. zł na budowę windy oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w swojej siedzibie przy ul. Hallera w Kwidzynie. realizacja zadania została zakończona w grudniu ubiegłego roku.

(jk)

Fot. Urząd Miejski w Kwidzynie