sobota 31 Lip 2021
header01
header02
header03

ZBADAJ SWOJE PŁUCA

Ruszył Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca, którego głównym celem jest zmniejszenie śmiertelności wśród osób dotkniętych tą chorobą. W makroregionie północnym koordynatorem programu jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.

Cele programu to między innymi zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki raka płuca, zwiększenie dostępu do badania niskodawkowej tomografii komputerowej u osób z grup ryzyka zachorowania na raka płuca, zwiększenie świadomości uczestników programu na temat dostępności poradnictwa antytytoniowego, zwiększenie zasobów przeszkolonej kadry na rynku pracy, co jest niezwykle istotne w kontekście zdiagnozowanych trendów demograficznych. Grupy docelowe to osoby w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat oraz osoby w wieku 50-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat (paczkorok to wypalanie jednej paczki papierosów na dobę w ciągu jednego roku). Osoba spełniająca warunki włączenia do programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie bez żadnych konsekwencji.

(op)