piątek 18 Cze 2021
header01
header02
header03

ZOSTAŁY PIENIĄDZE NA TURNUSY, KOŃCZĄ SIĘ NA LIKWIDACJĘ BARIER

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie dysponuje jeszcze pieniędzmi, które przeznaczone są na dofinansowanie wyjazdów osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne. Nie ma natomiast już pieniędzy na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Kończą się pieniądze na likwidację barier architektonicznych. Wysokość środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na bieżący rok dla powiatu kwidzyńskiego to ponad 3,1 mln zł.

– Mamy jeszcze pieniądze na dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. Zachęcam do składania wniosków. Wprawdzie nie ma już możliwości skorzystania z turnusów w maju i czerwcu. Terminy do 5 czerwca zostały wstrzymane, ale można składać wnioski na późniejsze terminy. Przypominam jednak, że wnioski mogą składać osoby, które nie korzystały z turnusów w ubiegłym roku lub w ogóle w nich jeszcze nie uczestniczyły. O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego można zabiegać co drugi rok. Po długim okresie izolacji związanej z pandemią wyjazd na turnus jest jak najbardziej wskazany i zachęcam do składania wniosków o dofinansowanie – mówi Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Osoby niepełnosprawne, które chcą wyjechać na turnus rehabilitacyjny muszą przedstawić negatywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2. Test musi być wykonany nie wcześniej niż cztery dni przed terminem rozpoczęcia turnusu. Osoby zaszczepione muszą okazać potwierdzenie przyjęcia szczepionki. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 maja bieżącego roku, które zmieniło rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zasady te obowiązują także opiekuna uczestnika turnusu, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny. W tym roku na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych samorząd powiatu przeznaczył 230 tys. zł. W ubiegłym roku z tej formy rehabilitacji skorzystało 115 osób.

Skończyły się już pieniądze na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W tym roku była to kwota ponad 339 tys. zł. Kończą się także pieniądze na likwidację barier architektonicznych.

– Zwykle jednak pod koniec roku zostaje nam trochę pieniędzy z innych działań i wówczas przerzucamy je na realizację tego zadania. Kończą się nam środki na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu. To zadanie każdego roku cieszy się wielką popularnością – podkreśla Renata Majda.

Dodaje, że dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może być kontynuowane w przyszłym roku. Osoby, które nie otrzymały pomocy w danym roku będą mogły zgłosić się w sprawie dofinansowania z tegorocznymi fakturami w celu dokonania refundacji. Rozdysponowane zostały już pieniądze na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Na to zadanie przeznaczono w tym roku 70 tys. zł. Adresatem pieniędzy są organizacje, które w swoich statutach mają zapisane działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

– Każda organizacja mogła do 30 listopada ubiegłego roku złożyć wniosek o dofinansowanie działań na kolejny rok. Dużo organizacji przygotowało projekty i wystąpiło o dofinansowanie. Mamy jednak pierwsze rezygnacje, gdyż z powodu pandemii nie można było zorganizować imprezy, ale wiele organizacji działa bardzo aktywnie i będą chciały realizować swoje projekty w tym roku. Przesuwają jedynie termin organizacji imprez na lato lub wczesną jesień. Jesteśmy bardzo elastyczni i wyrażamy zgodę na przesunięcie terminów – wyjaśnia Renata Majda.

W tym roku kwota na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych została przez samorząd zwiększona, w porównaniu z ubiegłym rokiem, o 20 tys. zł.

(jk)