sobota 01 Paź 2022
header01
header02
header03

NOWE AUTO DLA STACJI SOCJALNEJ

Stacja socjalna w Kwidzynie ma nowe auto, którym pielęgniarki będą dojeżdżały do potrzebujących. Zakup hybrydowego fiata 500 został sfinansowany przez samorząd miasta i zakon Joannitów. Stacja to wspólne przedsięwzięcie zakonu i samorządu miasta. Placówka prowadzona jest we współpracy z Towarzystwem Kulturalnym Ludności Niemieckiej „Ojczyzna”. Działa w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pandemia uniemożliwiła oficjalne przekazanie auta pielęgniarkom stacji. Dopiero teraz, po złagodzeniu obostrzeń, przedstawiciele zakonu Joannitów mogli przyjechać do Kwidzyna. Dr Christian Meyl z zakonu Joannitów, przywiózł naklejki, na których znajdują się znak zakonu i nazwa stacji. Zostaną one umieszczone na nowym samochodzie. Przywiózł także dar dla szpitala w ukraińskim Barze. To partnerskie miasto dla Kwidzyna. Do szpitala trafi kolejny już zestaw narzędzi chirurgicznych. W spotkaniu z przedstawicielami zakonu wzięli między innymi udział Anna Kłosowska, pielęgniarka Stacji Socjalnej Joannitów w Kwidzynie, Krystyna Chodara, kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego w kwidzyńskim Domu Pomocy Społecznej oraz Kazimierz Gorlewicz, przewodniczący komisji ds. społecznych i bezpieczeństwa publicznego w radzie miasta i prezes Fundacji „Misericordia”. Poprzedni rok oraz pierwsze miesiące bieżącego roku, z powodu ograniczeń związanych z pandemią, były trudne dla funkcjonowania stacji. Mimo tego pomoc dla potrzebujących była udzielana przez cały czas.

– Po dziewięciu miesiącach przerwy spowodowanej pandemią jesteśmy osobiście w Kwidzynie. Regularnie jednak wysyłane były transporty leków oraz potrzebnych środków do stacji. Pielęgniarki stacji wysyłały do nas zapotrzebowanie i je realizowaliśmy. Nie mogliśmy zwlekać, aby leki nie straciły terminu swojej ważności. W najbliższym czasie planujemy duży transport leków oraz różnych środków medycznych, które trafią do stacji socjalnej w Kwidzynie oraz do innych placówek, w tym stacji socjalnej w Malborku – mówi Dr Christian Meyl.

Pomoc udzielana przez stację socjalną jest nieodpłatna. Najbardziej potrzebujący mieszkańcy mogą korzystać z usług apteki funkcjonującej w ramach stacji. Leki wydawane są nieodpłatnie dla potrzebujących, ale tylko na podstawie recepty lekarskiej. Stacja wypożycza sprzęt rehabilitacyjny, w tym łóżka, wózki inwalidzkie, balkoniki, chodziki i kule. Udziela również pomocy o charakterze rzeczowym, w postaci jednorazowych środków medycznych. To między innymi preparaty na odleżyny, pampersy, wkładki anatomiczne, podkłady, bielizna pościelowa czy materiały opatrunkowe. Stacja współpracuje między innymi z domami pomocy społecznej, kwidzyńskim hospicjum, pielęgniarkami środowiskowymi, różnymi poradniami, a także z innymi stacjami, także spoza województwa pomorskiego. Dary zakonu Joannitów trafiały w tym roku nie tylko do stacji socjalnej. Dr Christian Meyl zorganizował transport darów dla Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Mieszkańcy domu otrzymali między innymi nowe komplety pościeli, ręczniki oraz opatrunkowe środki medyczne. Transport darów trafił też do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzonego przez kwidzyńską Fundację „Misericordia” w Górkach, w gminie Kwidzyn. To między innymi piętnaście łóżek sterowanych elektrycznie do opieki nad osobami obłożnie chorymi, materace, a także wózki inwalidzkie. Dr Christian Meyl, podczas uroczystości związanej z nadaniem mu sześć lat temu w Kwidzynie tytułu Człowieka Roku, powiedział, że ewangelicki zakon Joannitów postawił sobie za zadanie pomagać ludziom słabym, biednym i chorym, bez względu na narodowość, kolor skóry i wyznanie. Dr Christian Meyl realizuje ten cel nie tylko jako przedstawiciel zakonu, ale także jako osoba prywatna, gdyż często osobiście angażuje się w pomoc dla potrzebujących mieszkańców miasta, a także powiatu kwidzyńskiego. W 2018 roku dr Christian Meyl za swoje działania na rzecz mieszkańców miasta otrzymał tytuł Honorowego Obywatela miasta Kwidzyna.

(jk)