sobota 20 Sie 2022
header01
header02
header03

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU NFZ

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu uruchomiona przez Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia udzielenie pomocy medycznej poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc udzielana jest także w weekendy i święta. Można z niej skorzystać dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 800 137 200.

Z pomocy można skorzystać w razie nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy oraz w sytuacji gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. Z TPK mogą skorzystać także osoby niesłyszące. Wideorozmowy odbywają się z tłumaczem języka migowego.

Kontaktując się z TPK można uzyskać poradę pielęgniarki lub położnej. W formie telekonsultacji można uzyskać również poradę lekarską. Osoby, które skorzystają z tej formy kontaktu, mogą liczyć na uzyskanie e-recepty, e-skierowania i e-zwolnienia. Porady są udzielane nie tylko w języku polskim, ale także w językach: angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

(op)