niedziela 17 Paź 2021
header01
header02
header03

ASYSTENCI JUŻ POMAGAJĄ

Asystenci, którzy będą wspierali osoby niepełnosprawne w ich codziennym życiu rozpoczęli pracę. Pomoc świadczona jest w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Program został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze na jego realizację pochodzą ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Samorząd powiatu uzyskał wsparcie w wysokości ponad 123 tys. zł.

– Wybrano dziesięć osób, które objęte będą wsparciem asystenta. Wcześniej wyłoniliśmy firmę, która będzie pomagała osobom niepełnosprawnym. To Firma Usługowo-Opiekuńcza „Pomocna Dłoń”, która od wielu lat zajmuje się między innymi profesjonalną opieką nad osobami starszymi. Asystent pomoże między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, w tym wyjściu z domu, w zakupach, dojazdach na rehabilitację, a także w załatwieniu różnych urzędowych formalności. Pomoc będzie udzielana przez cały tydzień. Łączna liczba godzin wsparcia udzielonego przez asystenta osobistego to 2700 godzin – twierdzi Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Wsparcie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowane jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. To druga edycja programu, w którym uczestniczy samorząd powiatu. W ubiegłym roku powiat uzyskał ponad 94 tys. zł na jego realizację. Wsparciem objęto wówczas także dziesięć osób niepełnosprawnych.

(jk)