sobota 20 Sie 2022
header01
header02
header03

ZŁOŻONO WNIOSKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w imieniu samorządu powiatu, złożyło wnioski o dofinansowanie działań wspierających osoby niepełnosprawne w ramach programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. To kolejne edycje programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które mają być realizowane w 2022 roku. Głównym celem programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

– W imieniu powiatu kwidzyńskiego został złożony wniosek na 2022 rok na wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego, czyli w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – informuje Lidia Wiśniewska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Złożony został też wniosek w sprawie przyznania środków na realizację w 2022 roku programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Obecnie kilkanaście osób korzysta z pomocy asystenta osobistego w ramach programu realizowanego przez PCPR. Zakładano, iż z wsparcia w 2021 roku skorzysta dziesięć osób, ale z uwagi na oszczędności powstałe w związku z realizacją programu wsparciem objęto 12 osób niepełnosprawnych. Asystenci pomagają między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, w tym wyjściu z domu, w zakupach, dojazdach na rehabilitację, a także w załatwieniu różnych urzędowych formalności. Wsparcie udzielane jest przez cały tydzień. Usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej świadczy Firma Usługowo-Opiekuńcza „Pomocna Dłoń”.

(jk)