środa 29 Cze 2022
header01
header02
header03

UCZYLI SIĘ WYRAŻAĆ EMOCJE

„Wyrażam siebie poprzez sztukę i ruch. Warsztaty teatralne i taneczne. Forma redukcji negatywnych skutków pandemii” to temat warsztatów, które odbyły się w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”. Projekt będzie realizowany w powiecie kwidzyńskim do końca marca 2023 roku. Jego celem jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom w rodzinach zastępczych oraz w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Na realizację projektu samorząd powiatu uzyskał grant w wysokości 609 tys. zł. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i zostały przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie trafiło do dzieci i młodzieży z Domów dla Dzieci oraz dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy rodzinnej zastępczej, będącej w gestii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W zajęciach zorganizowanych przez PCPR uczestniczyło 30 dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej oraz 10 rodziców i opiekunów prawnych. Sztuka florystyczna, rysunek i rzeźba pozwoliły uczestnikom zajęć wyrazić swoje emocje. Podczas warsztatów uczono się technik relaksacyjnych pomagających obniżyć napięcie oraz uspokoić umysł. Podczas warsztatów stosowana była także muzykoterapia. Planowane są kolejne działania związane z realizacją projektu. PCPR zachęca rodziców i opiekunów do udziału w projekcie. Działania prowadzone w jego ramach to między innymi spotkania z psychologiem, psychoterapeutą dla dzieci, superwizje dla rodziców, warsztaty edukacyjne dla dzieci, rodziców lub opiekunów oraz wsparcie pedagogiczne dla dzieci. Udział w projekcie jest możliwy przez cały czas jego trwania.

W całym województwie pomorskim pomocą objętych ma zostać ponad 2,5 tys. dzieci i ok. 600 pracowników placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pracowników hospicjów domowych.

(op)