środa 29 Cze 2022
header01
header02
header03

RYCERZ ZAKONU JOANNITÓW WSPARŁ UKRAIŃCÓW

Dr Christian Meyl, rycerz Zakonu Joannitów i honorowy obywatel Kwidzyna, przekazał 16 tys. zł na pomoc mieszkańcom Ukrainy, którzy schronili się w Kwidzynie w wyniku agresji rosyjskiej. Pieniądze przeznaczone są także na wsparcie mieszkańców ukraińskiego Baru, partnerskiego miasta Kwidzyna. Dr Christian Meyl wręczył symboliczny czek Mariuszowi Wesołowskiemu, przewodniczącemu rady miejskiej w Kwidzynie. To kolejne osobiste wsparcie finansowe dla Ukraińców przekazane przez rycerza zakonu.

Dr Chrystian Meyl od wielu lat bardzo angażuje się w pomoc mieszkańcom Kwidzyna, nie tylko jako przedstawiciel zakonu, ale także jako osoba prywatna. Sam zbiera środki i szuka możliwości ich pozyskiwania. Przekazane pieniądze trafią na subkonto „Pomoc dla dzieci z Ukrainy” Fundacji „Misericordia” w Górkach. Zostało ono utworzone dla wspierania letniego pobytu dzieci z Baru, miasta partnerskiego Kwidzyna. Po napaści Rosji na Ukrainę, na mocy porozumienia burmistrza Kwidzyna i zarządu fundacji, konto służy obecnie także do wspierania finansowego i rzeczowego Ukraińców w Kwidzynie i Barze. Dr Christian Meyl wraz z innym przedstawicielem zakonu dostarczył także zaopatrzenie dla stacji socjalnej. Stacja to wspólna inicjatywa zakonu joannitów, Towarzystwa Kulturalnego Ludności Niemieckiej „Ojczyzna” w Kwidzynie i samorządu miasta. Placówka, która działa w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pomaga przede wszystkim osobom starszym, obłożnie chorym oraz niepełnosprawnym. Pomoc udzielana jest nieodpłatnie. Najbardziej potrzebujący mieszkańcy mogą korzystać z usług apteki funkcjonującej w ramach stacji. Leki wydawane są nieodpłatnie dla potrzebujących, ale tylko na podstawie recepty lekarskiej.

– Dr Christian Meyl dostarczył do stacji leki i środki opatrunkowe. Każda ilość leków, która jest dostarczana do apteki w stacji, zostaje wykorzystana. Stacja już dwudziesty rok jest stałym elementem pomocy adresowanej do najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta i powiatu kwidzyńskiego. Dr Christian Meyl wraz z zakonem w ciągu minionych lat dostarczył do wielu placówek i instytucji w powiecie kwidzyńskim różne dary, w tym łóżka, pościel oraz różnego rodzaju wyposażenie. Cały ten sprzęt wykorzystywany jest między innymi w domach pomocy społecznej w Kwidzynie i Ryjewie, hospicjum, a także w kwidzyńskim szpitalu – podkreśla Manfred Ortman, przewodniczący Towarzystwa Kulturalnego Ludności Niemieckiej „Ojczyzna” w Kwidzynie i opiekun stacji socjalnej.

Pielęgniarki stacji wykonują zabiegi pielęgniarskie w domach chorych, które polegają między innymi na wykonywaniu opatrunków, zapobieganiu odleżynom i odparzeniom. Dokonują pomiaru i kontroli ciśnienia tętniczego oraz poziomu glikemii. Systematycznie świadczą też usługi dla uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Kwidzynie. W razie konieczności dostarczają chorym leki, materiały opatrunkowe, pielęgnacyjne i sprzęt rehabilitacyjny oraz udzielają porad.

Przedstawiciele zakonu, w tym dr Christian Meyl, odwiedzili kwidzyński Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie, do którego regularnie zakon dostarcza dary. Ostatnie transporty darów zostały przekazane w marcu i kwietniu bieżącego roku. Joanna Stasińska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej i Krystyna Chodara, kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego, podziękowały za wsparcie i opowiedziały o wykorzystaniu darów oraz zapoznały gości z Niemiec z ostatnimi inwestycjami wykonanymi w domu.

W 2015 roku dr Christian Meyl otrzymał w Kwidzynie tytuł Człowieka Roku, a w 2018 roku samorząd miasta nadał mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kwidzyna.

(jk)