piątek 01 Gru 2023
header01
header02
header03

Mieszkanie dla absolwenta

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta to program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z którego można uzyskać dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu. Celem programu jest wzrost niezależności osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Z kolei program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie ma pomóc w aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Samorząd powiatu uzyskał na realizację programu ponad 107 tys. zł. Jego realizacja rozpoczęła się 3 sierpnia ubiegłego roku, a kończy się w grudniu bieżącego roku. W tym roku nie wydatkowano środków na realizację tego programu, ponieważ nie wpłynęły wnioski o udzielenie dofinansowania. Program adresowany jest do absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, ukończonej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, jeśli:

  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne bez względu na rodzaj niepełnosprawności,
  • posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu narządu słuchu (lub orzeczenie równoważne),
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,
  • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

– Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu, w tym wszystkie koszty wymienione w umowie najmu mieszkania lub domu spełniającego indywidualne kryteria dostępności, jeżeli umowa najmu nie wskazuje odrębnej wysokości kosztów eksploatacji wynajmowanego mieszkania przyjąć należy, że w ramach kosztu wynajmu 20% tych kosztów będą stanowiły koszty związane z eksploatacją wynajmowanego mieszkania i będą one rozliczane w formie ryczałtu. Wysokość dofinansowania zależna będzie od lokalizacji wynajmowanego mieszkania oraz tego, czy osoba niepełnosprawna porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Dofinansowanie może być udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy i wraz z upływem czasu dofinansowanie będzie ulegało stopniowemu obniżeniu – wyjaśnia Lidia Wiśniewska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Dofinansowanie od 1. do 12. miesiąca to 100% kosztów najmu, od 13. do 24. miesiąca – 70% kosztów najmu, a od 25. do 36. miesiąca – 40% kosztów najmu.

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

To program dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania wyniosła ponad 83 tys. zł. Program będzie realizowany do końca grudnia 2024 roku.

– Program adresowany jest do osób z niepełnosprawnością, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci do 16. roku życia) lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka i złożą oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną o barierach architektonicznych w mieszkaniu lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero i w momencie składania wniosku nie ukończą 65. roku życia.

– Celem programu jest dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego – wyjaśnia Lidia Wiśniewska.

W 2023 r. nie wydatkowano środków na realizację programu, ponieważ nie wpłynęły wnioski o udzielenie dofinansowania.

(jk)