piątek 01 Gru 2023
header01
header02
header03

Opieka wytchnieniowa

Pięć osób korzysta z programu „Opieka wytchnieniowa”. Program zapewnia wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Na jego realizację samorząd powiatu uzyskał w tym roku ponad 68 tys. zł.

– Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usługi opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną – wyjaśnia Lidia Wiśniewska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Pieniądze na realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pochodzą ze środków Funduszu Solidarnościowego.

(jk)