piątek 01 Gru 2023
header01
header02
header03

PCPR przyjmuje wnioski

Do 30 listopada bieżącego roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie będzie przyjmowało wnioski na dofinansowanie projektów dotyczących sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, które będą realizowane w 2024 roku. Pieniądze pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – wyjaśnia Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Można je także otrzymać w siedzibie centrum przy ul. Hallera 5 (pokój nr 1) w Kwidzynie.

(jk)