środa 29 Cze 2022
header01
header02
header03

TURNIEJ WARCABOWY W WTZ

Warcabiści z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzonego przez Fundację „Misericordia”, walczyli o Puchar Kierownika WTZ. Ze względu na sytuację związaną z pandemią i wciąż rosnącą liczbą zakażeń w kraju, zawody miały charakter zamknięty i wzięli w nich udział jedynie niepełnosprawni uczestnicy warsztatu.

Czytaj więcej: TURNIEJ WARCABOWY W WTZ

WSPARCIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Wniosek powiatu kwidzyńskiego o przyznanie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom” został rozpatrzony pozytywnie. Do grantobiorców, czyli Centrum Domów dla Dzieci i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, trafi wsparcie w wysokości ok. 609 tys. zł. Projekt będzie realizowany w powiecie kwidzyńskim do końca marca 2023 roku. Jego celem jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom w rodzinach zastępczych oraz w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Czytaj więcej: WSPARCIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WIĘCEJ PIENIĘDZY NA SPRZĘT REHABILITACYJNY

Rada powiatu dokonała zmian w podziale środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową. 29 marca przyjęto uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Okazało się jednak, że w niektórych zadaniach pieniądze nie zostały wykorzystane i należało dokonać korekt w tegorocznym podziale pieniędzy.

Czytaj więcej: WIĘCEJ PIENIĘDZY NA SPRZĘT REHABILITACYJNY

ŚWIĘTO ZIEMNIAKA I HALLOWEEN W RYJEWSKIM DPS

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie bawili się podczas Święta Ziemniaka oraz Halloween. Imprezę przygotowali wspólnie terapeuci zajęciowi oraz uczestnicy zajęć terapeutycznych, którzy pomogli w przygotowaniu elementów dekoracji.

Czytaj więcej: ŚWIĘTO ZIEMNIAKA I HALLOWEEN W RYJEWSKIM DPS

NOWA SZCZEPIONKA PRZECIW COVID-19

Komisja Europejska zatwierdziła umowę zakupu szczepionek przeciw COVID-19 francuskiej firmy farmaceutycznej Valneva. Szczepionki te wykorzystują inaktywowanego wirusa SARS-CoV-2 – bazują więc na bardziej tradycyjnej technologii niż aktualnie dostępne preparaty.

Czytaj więcej: NOWA SZCZEPIONKA PRZECIW COVID-19

LEK NA COVID-19

Polska zakontraktowała lek o nazwie Molnupiravir chroniący przed ciężkim przebiegiem COVID-19. Nowy lek prawdopodobnie będzie dostępny w Polsce od połowy grudnia.

Czytaj więcej: LEK NA COVID-19

ZŁOŻONO WNIOSKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w imieniu samorządu powiatu, złożyło wnioski o dofinansowanie działań wspierających osoby niepełnosprawne w ramach programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. To kolejne edycje programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które mają być realizowane w 2022 roku. Głównym celem programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj więcej: ZŁOŻONO WNIOSKI

TRZECIA DAWKA DLA WSZYSTKICH

Od 2 listopada na szczepienie dawką przypominającą może zarejestrować się każda osoba pełnoletnia, która odbyła podstawowy cykl szczepień (tzn. otrzymała jedną dawkę szczepionki firmy Johnson & Johnson lub dwie dawki szczepionki innej firmy), a od dnia przyjęcia ostatniej dawki minęło co najmniej 6 miesięcy.

Czytaj więcej: TRZECIA DAWKA DLA WSZYSTKICH

GRANT DLA SAMORZĄDU POWIATU

Wniosek powiatu kwidzyńskiego o przyznanie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom” został rozpatrzony pozytywnie. Do grantobiorców, czyli Centrum Domów dla Dzieci i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, trafi wsparcie w wysokości ok. 609 tys. zł. Projekt będzie realizowany w powiecie kwidzyńskim do końca marca 2023 roku. Jego celem jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom w rodzinach zastępczych oraz w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Czytaj więcej: GRANT DLA SAMORZĄDU POWIATU

NIEZWYKŁY PROJEKT W SZKOLE SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Integracja osób z niepełnosprawnościami ze społeczeństwem oraz przedstawienie potencjału uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie to cele projektu „Mozaika, czyli szansa w różnorodności”. Realizacja projektu rozpoczęła się w połowie września.

Czytaj więcej: NIEZWYKŁY PROJEKT W SZKOLE SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY