piątek 01 Gru 2023
header01
header02
header03
Drukuj

Budowa Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przed rozpoczęciem prac remontowych - 2002 rokBudowa Centrum w pierwszym etapie była możliwa dzięki decydującemu wsparciu merytorycznemu i finansowemu przez International Paper  Kwidzyn S.A., który przeznaczył na budowę w 2002 roku kwotę 800.000,00 zł., wybrał firmę projektową oraz budowlaną, a także bezpośrednio finansował i nadzorował roboty budowlane. Umożliwiło to szukanie innych źródeł finansowania. I tak w 2002 roku Fundacja ,,Misericordia” wydała ogółem 151.000,00 zł.(w tym 120.000,00 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), między innymi na roboty i prace towarzyszące inwestycji oraz rekultywację parku dworskiego i stawów hodowlanych.

W trakcie prac remontowych


W 2003 roku International Paper  Kwidzyn S.A. przeznaczyło na realizację inwestycji kolejne 860.000,00 zł., co pozwoliło ubiegać się o dalsze środki w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, w Wojewódzkim i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Kwidzynie pozwalające na kontynuację budowy w 2004 roku i zakończenie w 2005 roku.


Więźba dachowa


Budowlane wydatki

Koszty adaptacji i budowy w latach 2002-2005 wyniosły 3.332.529,25 zł (stan na dzień 31.12.2005 r.). Poniżej przedstawiamy zestawienie wydatków.


Lp.

Źródło finansowania

Kwota w zł

%

1.

Fundacja Opiekuńcza
International Paper Kwidzyn S.A.        

 2.056.483,45

61,7

2.

Urząd Marszałkowski w Gdańsku

660.000,00

19,8

3.

Fundacja „Misericordia”,       

  232.021,33

6,9

4.

Gmina Miejska Kwidzyn poprzez Powiat Kwidzyński

160.000,00

4,8

5.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku      

140.000,00

4,2

6.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kwidzynie

49.986,00

1,5

7.

CELBUD – PRZEMYSŁÓWKA” Kwidzyn       

15.986,88

0,5

8.

Gmina Wiejska Kwidzyn poprzez Powiat Kwidzyński

10.000,00

0,3

9.

BE&K Europe Sp. z o.o. Kwidzyn

6.131,66

0,2

10.

INSBUD Kwidzyn

1.919,93

0,1

 

RAZEM

3.332.529,25

100,0

 


 

Prace wykończeniowe

 

Po zakończeniu prac remontowych - sierpień 2005