piątek 01 Gru 2023
header01
header02
header03
Drukuj

Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 Charakterystyka zadania.

Teren pod adaptację i rozbudowę Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje nieruchomości po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym  (o powierzchni 8 ha), w tym zabytkowy dworek (wpisany do rejestru zabytków województwa elbląskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu z dnia 24.10.1990 r., nr rej. 175/90.), o ciekawej architekturze, którego pierwotna forma pochodzi z przełomu XVI  i XVII w. Ostateczny wygląd dworku został nadany w XIX w. Podczas plebiscytu na Warmii i Mazurach w 1920 roku stąd szeroką akcję propagandową prowadzili między innymi Stefan Żeromski i Jan Kasprowicz.

Strategicznie jest to miejsce pod budowę nowych obiektów służących osobom niepełnosprawnym, a także możliwość przeznaczenia ziemi pod plantację wikliny, ogród i boisko sportowe oraz przejęcie współistniejącego parku ze stawami rybnymi, jako miejsca do rekreacji i terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych i kilku tysięcy mieszkańców przyległych osiedli, tak miasta,  jak i Gminy Kwidzyn.  Planowane przedsięwzięcie nie ma charakteru izolacyjnego i służyć będzie szeroko rozumianej integracji naszych mieszkańców. Omawiane miejsce jest położone na obrzeżach Kwidzyna, centralnie położone w Gminie Wiejskiej Kwidzyn, przy drodze wojewódzkiej w kierunku na Iławę. Nieruchomość stanowi własność Fundacji ,,Misericordia” (powołanej w 1992 roku z inicjatywy radnych Rady Miejskiej w Kwidzynie i ks. Wojciecha Kruka).

Budowa Centrum jest spełnieniem Uchwały Nr XXVI/248/2000 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie przyjęcia ,,Samorządowego Programu Rozwiązywania Problemów Osób Niepełnosprawnych w gminie Miejskiej Kwidzyn” oraz jest uwzględniona w Uchwale Nr XXV/173/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2000 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kwidzyńskim” (cel 2 – wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin) i Uchwałę nr 14/86/2003 z 29 września 2003 r. Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie przyjęcia ,,Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2003-2006”.

 Do Programu Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kwidzyńskim przystąpiło Miasto Kwidzyn i pozostałe gminy powiatu.

Koncepcja budowy i działalności Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zyskała akceptację władz miasta Kwidzyna, Gminy Kwidzyn oraz powiatu kwidzyńskiego, a także placówek i organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością związaną z osobami niepełnosprawnymi.
Dworek przed rozpoczęciem prac budowlanych w 2002 roku

 

            Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie jedną z kolejnych placówek rehabilitacyjnych o charakterze integracyjnym, ważnym ogniwem w systemie placówek rehabilitacyjnych w Kwidzynie i powiecie, obejmującym procesem rehabilitacji młodzież i osoby dorosłe ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym z terenu miasta i gminy Kwidzyn.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że przy planowaniu i realizacji zadania korzystamy z doświadczeń niemieckiej Fundacji ,,Lebenshilfe”, zajmującej się osobami niepełnosprawnymi w Celle – mieście partnerskim Kwidzyna.Wnętrze dworku przed rozpoczęciem prac remontowych.Celem  działalności Centrum będzie:

  1. Rehabilitacja  społeczna i zawodowa w Warsztacie Terapii Zajęciowej, finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeniesionym z Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości (w pierwszym etapie dla 47 osób niepełnosprawnych z terenu Kwidzyna i gminy Kwidzyn).
  2. Usprawnianie fizyczne osób niepełnosprawnych ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym z powiatu kwidzyńskiego według wskazań lekarskich.
  3. Rozwój sportu osób niepełnosprawnych – poprzez Stowarzyszenie Sportowe Olimpiady Specjalne Polska i Para Olimpiady.
  4. Działalność wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz pomoc w zaopatrywaniu w sprzęt i oprzyrządowanie specjalistyczne.
  5. Prowadzenie działalności integracyjnej.
  6. Działalność mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, które mogą w miarę samodzielnie funkcjonować.


 W perspektywie:

  • Współpraca z Zakładami Pracy Chronionej z Kwidzyna, dotycząca przygotowywania osób niepełnosprawnych do zatrudnienia w tym zakładach i na otwartym rynku pracy.
  • Budowa  Zakładu Aktywności Zawodowej (jako ogniwa pośredniego między warsztatem terapii zajęciowej, przeznaczonym dla osób nie mogących podjąć pracy zarobkowej, a zakładem pracy chronionej zatrudniającym osoby niepełnosprawne posiadające kwalifikacje zawodowe),  w którym znalazłyby zatrudnienie osoby niepełnosprawne  ze stopniem niepełnosprawności znacznym   i umiarkowanym oraz inne formy wsparcia.

 

Zdjęcie dworku po zakończeniu prac remontowych - sierpień 2005


Osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczących działań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Kazimierz Gorlewicz – Prezes Fundacji „MISERICORDIA”,
Górki 4, 82-500 Kwidzyn,
tel/fax. 55 279 3564


 
Bogdan Muchowski – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej,
Górki 4, 82-500 Kwidzyn,

tel/fax. 55 279 3564
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.