Drukuj

Sprawozdania

 

 

Sprawozdanie finansowe Fundacji „Misericordia” za 2020 rok

 

 

Analiza budżetu Fundacji „Misericordia” za 2020 r.

 

 

Analiza wykonania budżetu Warsztatu Terapii Zajęciowej za 2020 r.

 

 

Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej za 2020 r.

 

 


 

 

Sprawozdanie finansowe Fundacji „Misericordia” za 2019 rok

 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

 

 


 

 

Sprawozdanie finansowe Fundacji „Misericordia” za 2018 rok

 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

 

 


 

 

Bilans Fundacji „Misericordia” za 2017 rok

 

 


 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

 

 

Sprawozdanie finansowe Fundacji „Misericordia” za 2016 rok

 

 

Bilans za 2016 rok

 

 

Rachunek zysków i strat za 2016 rok

 

 

Zestawienie zmian w Funduszu za 2016 rok

 

 

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu

 

 


 

 

Sprawozdanie Fundacji „Misericordia” za 2015 rok

 

 

Bilans za 2015 rok

 

 

Rachunek zysków i strat za 2015 rok

 

 

Wydatki związane z działalnością WTZ za 2015 rok

 

 


 

 

Sprawozdanie Fundacji „Misericordia” za 2014 rok

 

 

Bilans za 2014 rok

 

 

Rachunek zysków i strat za 2014 rok

 

 

Wydatki związane z działalnością WTZ za 2014 rok