piątek 01 Gru 2023
header01
header02
header03
Drukuj

Zajęcia kulturalne i sportowe

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do twórczości artystycznej, uczestnictwa w życiu kulturalnym i wzmacniania pewności siebie przez wystąpienia przed publicznością.


Na jednej z imprez integracyjnych

 

Nasz zespół muzyczny z pracowni artystycznej grał na zabawach i imprezach integracyjnych, spotkaniach i wspólnym muzykowaniu z dziećmi i młodzieżą, wieczorkach kolęd i poezji, wigiliach i spotkaniach wielkanocnych organizowanych przez WTZ. Poza terenem Warsztatu w ramach współpracy z placówkami oświatowymi przygotowujemy występy dla szkół i przedszkoli z naszego Powiatu. Przygotowujemy i prowadzimy oprawy muzyczne różnorodnych imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz realizujemy zamówienia np. ze Starostwa Powiatowego.  Kilka razy w roku prowadzimy oprawę muzyczną mszy św. na terenie parafii w powiecie.

 

Występ z okazji 1050-lecia chrztu Polski

 

Ponadto uczestniczymy w przeglądach teatralnych i festiwalach artystycznych w Polsce oraz występujemy przy organizacji imprez integracyjnych w zaprzyjaźnionych WTZ.

 

Olimpiady Specjalne – Polska.
Sprawniejsi fizycznie uczestnicy z upośledzeniem umysłowym Warsztatu biorą czynny udział w całorocznym cyklu treningów i zawodów sportowych w całym szeregu dyscyplin olimpijskich organizowanych przez Olimpiady Specjalne - Polska.

Startują w następujących dyscyplinach przewodnich:

  • jazda konna
  • pływanie
  • bowling
  • koszykówka
  • biegi przełajowe
  • tenis stołowy
  • lekkoatletyka

 

Liga tenisa stołowego

 

Całoroczne treningi i zawody sportowe dają osobom upośledzonym umysłowo szansę kształtowania charakteru, rozwijania ich tężyzny fizycznej, wyrabiania odwagi oraz dzielenia się przeżyciami z przyjaciółmi i kolegami, z rodzicami i społeczeństwem.
Przy WTZ istnieje Sekcja Olimpiad Specjalnych Polska – Pomorskie w ramach Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska.
Członkami sekcji są pracownicy Warsztatu oraz 18 uczestników prowadzonych w WTZ zajęć terapeutycznych. Pracownicy czynnie działają na rzecz O.S.-Polska pomagając przy organizacji zawodów sportowych na poziomie regionalnym i ogólnopolskim. Zawodnicy z WTZ odnoszą wiele znaczących sukcesów w zawodach O.S.-Polska rangi regionalnej, ogólnopolskiej, igrzyskach europejskich (wrzesień 2010 r. – złoty i srebrny medal na Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych - ELIOS - w Warszawie w tenisie stołowym) oraz w igrzyskach światowych w Atlancie i Szanghaju.
WTZ jest współorganizatorem Mityngów Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych, w tym dwóch mityngów rangi ogólnopolskiej. Zawodnicy WTZ uczestniczą w rozgrywkach Kwidzyńskiej Ligi Miejskiej Tenisa Stołowego.
Treningi koszykówki oraz bowlingu odbywają się poza terenem WTZ w godzinach popołudniowych. Mają one na celu integrację uczestników poprzez ruch i zabawę, zwiększenie aktywności społecznej i ruchowej uczestników, przygotowanie ich do udziału w zawodach w ramach Olimpiad Specjalnych na poziomie regionalnym, makroregionalnym oraz ogólnopolskim.

Podczas mityngu jazdy konnej


Sport wpływa na rozwój sprawności fizycznej, daje sposobność demonstrowania odwagi, doświadczenia, radości i dumy z własnych osiągnięć, pokazywanie i rozwijanie  talentów i umiejętności. Daje też szansę na nowe przyjaźnie oraz możliwość pełniejszego wiązania się osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie społeczności lokalnej.