piątek 01 Gru 2023
header01
header02
header03
Drukuj

Pracownie

    W Warsztacie funkcjonuje dziewięć specjalistycznych pracowni:

    -      terapii życia codziennego,

    -      plastyczna,

    -      ceramiczna,

    -      artystyczna,

    -      edukacyjno-stolarska,

    -      komputerowa.

    -      wikliniarska,

    -      redakcyjna,

    -      ogrodniczo – gospodarcza,

    -      oraz gabinet rehabilitacji.

    Pierwsze cztery pracownie zajmuje się głównie rehabilitacją społeczną, a wikliniarska, redakcyjna, ogrodniczo - gospodarcza, edukacyjno-stolarska i komputerowa nastawione są przede wszystkim na rehabilitację zawodową.


    W pracowniach terapeutycznych realizuje się program rehabilitacji poprzez zindywidualizowaną pracę z uczestnikiem pracowni z wykorzystaniem metod terapii grupowej, nastawionej na szeroko rozumianą rehabilitację zawodową i społeczną.

    Cel podstawowy:

    Przygotowanie do podjęcia zadań i pełnienia różnych ról społecznych, zawodowych, poprzez terapię zajęciową oraz pracę nad sobą.

    Podstawą działań jest terapia zajęciowa: nabywanie i udoskonalanie umiejętności manualnych, kształtowanie dojrzałej osobowości, przygotowanie do wykonywania zawodu oraz w konsekwencji nabywanie predyspozycji zawodowych, umożliwiających podjęcie, w miarę możliwości pracy na otwartym lub chronionym rynku pracy.


     

        PRACOWNIA PLASTYCZNA
        Instruktor: Bożena Jaworska
        Cele:

 • rozwijanie zdolności plastycznych
 • poprawa zdolności manualnych
 • zapoznanie się z podstawowymi technikami: rzeźba, malarstwo, rysunek, papieroplastyka, tkactwo i szydełkowanie artystyczne, witraże, malarstwo ceramiczne.


        PRACOWNIA WIKLINIARSKA
        Instruktor: Marian Behnke
        Cele:

 • poprawa zdolności manualnych
 • poznawanie cech surowca
 • poznawanie podstawowych splotów stosowanych w wikliniarstwie
 • nauka wyplatania denek, koszyków, wazonów, doniczek itp
 • przygotowanie do zawodu.        PRACOWNIA ŻYCIA CODZIENNEGO
        Instruktor: Dorota Sosnowska
        Cele:

 • zdobywanie umiejętności w zakresie samoobsługi, zajęć kulinarnych, gospodarczych, hafciarstwa
 • poznawanie wartości pieniądza,
 • usprawnianie intelektualne (zajęcia dydaktyczne).        PRACOWNIA EDUKACYJNO-STOLARSKA
        Instruktor: Zbigniew Sowiński
        Cele:

 • poprawa zdolności manualnych,
 • poznawanie cech surowca,
 • poznawanie podstawowych technik obróbki stosowanych w stolarstwie,
 • nauka wykonywania wyrobów meblowych, elementów ozdobnych , przedmiotów użytkowych, itd.
 • przygotowanie do zawodu        PRACOWNIA CERAMICZNA
        Instruktor: Anna Osial
        Cele:

 • kształtowanie wyobraźni
 • poprawa zdolności manualnych
 • wyzwalanie zainteresowań artystycznych
 • poznawanie cech surowca
 • opanowanie wykonywania prac różnymi technikami i metodami
 • przygotowanie do zawodu


      

        PRACOWNIA ARTYSTYCZNA
        Instruktor: Joanna Postawa-Wolnik
        Cele:

 • rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości muzycznej
 • rozbudzenie motywacji do rozwoju własnych zdolności i umiejętności
 • wspieranie inwencji twórczej uczestników
 • poznanie pieśni piosenek religijnych, patriotycznych, biesiadnych i rozrywkowych
 • nauka i doskonalenie gry na instrumentach muzycznych (keyboard, gitara, akordeon, proste instrumenty perkusyjne)
 • zapoznanie uczestników warsztatów z wybranymi utworami muzyki poważnej
 • nauka prawidłowej emisji głosu oraz dykcji
 • wyrabianie systematyczności i wytrwałości        PRACOWNIA OGRODNICZO-GOSPODARCZA
        Instruktor: Łukasz Olszewski
        Cele:

 • nauka posługiwania się sprzętem i maszynami ogrodniczymi,
 • dbanie o roślinność wokół dworku i w parku,
 • dbanie o czystość i estetykę terenu,
 • naprawa i konserwacja drobnych urządzeń gospodarczych,
 • wykonywanie drobnych prac remontowo-budowlanych.        PRACOWNIA KOMPUTEROWA
        Instruktor: Marcin Zawadzki
        Cele:

 • poznawanie funkcjonalności systemu operacyjnego Windows,
 • nauka zarządzania plikami i folderami,
 • nauka posługiwania się edytorem graficznym Paint.net,
 • nauka pisania i edycji tekstu,
 • nauka posługiwania się Internetem,
 • wykorzystywanie komputera do obliczeń i prezentacji.


        

        PRACOWNIA REDAKCYJNA
        Instruktor: Jacek Kluczkowski
        Cele:

 • redagowanie gazety,
 • nauka składu gazety,
 • wydawanie dodatku do lokalnej gazety,
 • przygotowywanie biuletynów, informatorów.
Fizykoterapia

Kinezyterapia


        REHABILITACJA
        Instruktor: Wanda Wierucka
        Cele:

 • poprawa ogólnej sprawności fizycznej, koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
 • wzmacnianie siły mięśniowej,
 • propagowanie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych (uczestnictwo w zawodach sportowych i Olimpiadach Specjalnych).