wtorek 23 Kwi 2019
header01
header02
header03

NOWY OŚRODEK WSPARCIA

Osoby z zaburzeniami psychicznymi otrzymały wsparcie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwidzynie. To nowa placówka, która rozpoczęła działalność 1 sierpnia. Prowadzi ją Fundacja „Ja tu jestem”. To jedyna organizacja, która wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez starostę kwidzyńskiego na świadczenie tego typu usług. Ośrodek będzie prowadzony przez fundację do 2022 roku.

– To placówka dla osób z całego powiatu kwidzyńskiego. Zakwalifikowanych do udziału w zajęciach zostało 15 dorosłych osób. Uczestnikami mogą być osoby ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub ze spektrum autyzmu, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego wymagają stałej lub długoterminowej opieki. Pobyt w ośrodku ma przede wszystkim umożliwić rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia. Wśród osób, które rozpoczynają zajęcia są mieszkańcy gminy Gardeja, gminy Kwidzyn i miasta Kwidzyna. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje pięć dni w tygodniu, osiem godzin dziennie – twierdzi Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Na prowadzenie ośrodka w tym roku wojewoda pomorski przyznał samorządowi powiatu dotację w kwocie ponad 137 tys. zł. Środki zostały przyznane z rządowego programu „Za życiem”. Placówka działa w pomieszczeniach, które zostały udostępnione w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej w Kwidzynie.

(jk)