poniedziałek 17 Cze 2019
header01
header02
header03

STO ZŁOTYCH WIĘCEJ NA UCZESTNIKA

Wzrosła kwota związana z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej. Rada powiatu przyjęła uchwałę, w której zwiększono środki na funkcjonowanie WTZ w Ryjewie i Kwidzynie.

W kwietniu bieżącego roku pracownicy oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych, zrzeszeni w nieformalnym ruchu „Forum WTZ – Pomorskie”, reprezentującym 47 placówek z województwa pomorskiego, zaprotestowali przeciwko utrzymującemu się od 2009 roku takiemu samemu poziomowi finansowania warsztatów terapii zajęciowej. „Forum WTZ – Pomorskie” wysłało listy do najważniejszych osób kierujących państwem, w tym do prezydenta i premiera, prosząc o podjęcie pilnej interwencji zmierzającej do polepszenia dramatycznej sytuacji finansowej WTZ. Rząd zareagował podwyższając kwotę i obiecując kolejny wzrost od 2019 roku. Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, podczas sesji rady powiatu, uzasadniając podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia środków na WTZ, powiedziała, że 26 czerwca rada Ministrów zmieniła rozporządzenie w sprawie algorytmu przyznawania pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– PFRON dokonał ponownego podziału środków i dla naszego powiatu przypadła kwota 53 402 zł, która jest przeznaczona na dofinansowanie kosztów pobytu uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej. Od pierwszego lipca o 100 zł wzrosła kwota na jednego uczestnika. Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych – stwierdziła Renata Majda.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w tej sprawie.

Środki z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zostały zwiększone do kwoty ponad 1,5 mln zł. Środki z PFRON, po przeznaczeniu większej kwoty na funkcjonowanie warsztatów, przekraczają obecnie 2,2 mln zł.

Według „Forum WTZ – Pomorskie”, od 2006 roku koszty płacy minimalnej brutto wzrosły z 1276 zł do 2100 zł, a obecnie pracownik warsztatu z 20-letnim stażem, w zależności od powiatu, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości od 1800 zł do 2100 zł netto. Powoduje to narastający odpływ doświadczonej kadry. Warsztaty alarmują też, że mają olbrzymie kłopoty z wymianą zużytego wyposażenia, remontami obiektów czy dowozem osób niepełnosprawnych na zajęcia. Jak wyliczyła organizacja, reprezentująca warsztaty terapii zajęciowej w województwie pomorskim, wzrost miesięcznego finansowania uczestnika o 100 zł oznacza wydatek 15 mln zł w skali kraju. W skali kolejnych 3 lat (2019-2021) koszt dla budżetu państwa wyniósłby 90 mln zł. „Forum WTZ – Pomorskie” uważa, że przy dobrej woli osób odpowiedzialnych za budżet kraju, jest to realny scenariusz do realizacji.

(jk)