czwartek 16 Lip 2020
header01
header02
header03

WZOROWO SŁUŻY POTRZEBUJĄCYM

Gerda Urbrock z niemieckiego powiatu Ostreholz, która swoimi doświadczeniami w sferze pomocy społecznej od lat dzieli się z mieszkańcami powiatu kwidzyńskiego, otrzymała Medal Zasługi za Wzorową Służbę Bliźniemu. To wysokie odznaczenie przyznane zostało przez premiera Dolnej Saksonii. Gerda Urbrock jest pierwszą i jedyną osobą, w partnerskim dla powiatu kwidzyńskiego powiecie Osterholz, uhonorowaną tak wysokim odznaczeniem. Medal wręczył Bernd Lütjen, starosta powiatu Osterholz, który już kilka razy odwiedził powiat kwidzyński.

Podczas ceremonii wręczenia medalu nie zabrakło delegacji z powiatu kwidzyńskiego. Jerzego Godzika, starostę kwidzyńskiego, reprezentowała Anna Świątkowska. W uroczystości udział wzięli także Krystyna Chodara, kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i Bogdan Muchowski, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, reprezentujący placówki współpracujące z Gerdą Urbrock.

– Proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji z okazji otrzymania Medalu Zasługi za Wzorową Służbę Bliźniemu. Za oddanie, ogromne zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz tych, dla których każdy dzień stanowi wyzwanie i zmaganie się z samym sobą i swoimi słabościami. Przez wiele lat Pani Gerda Urbrock była inspiratorem do działań służących integracji i zwykłej radości wspólnego tworzenia - efekty tej pracy możemy widzieć choćby w Banku Żywności w Lielenthal, którym Pani kieruje. Działania Pani wspomagają codzienny trud osób potrzebujących podnosząc ich aktywność społeczną oraz integrowanie się z lokalną społecznością. W imieniu samorządu powiatowego Życzę Pani, by praca społeczna była dla Pani źródłem spełnienia i dumy w następnych latach. Życzę również wytrwałości w realizacji podjętej misji. Jestem przekonany, iż dotychczasowa praca jest dla Pani źródłem satysfakcji. Niech dobro, którym na co dzień otacza Pani potrzebujących wraca ze zdwojoną siłą – życzył Jerzy Godzik, starosta kwidzyński.

Gerda Urbrock ostatni raz odwiedziła powiat kwidzyński w maju tego roku. Wzięła udział w międzynarodowej konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych z Ukrainy, Niemiec i Polski podczas której dyskutowano na temat szeroko pojętej pomocy osobom starszym, a także osobom niepełnosprawnym. Konferencja odbyła się w zabytkowym dworku w Górkach, który jest siedzibą kwidzyńskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Fundację „Misericordia”. Powiedziała wówczas, że zajmuje się między innymi prowadzeniem banku żywności pod nazwą Lilienthal Tafel.

– W Niemczech jest ponad 930 banków żywności. Klienci, którzy korzystają z banków żywności to ok. 15 mln osób z tendencją wzrostową. Powstaliśmy w 2009 roku, w tym roku obchodzimy 10-lecie. Bank żywności w gminie Lilienthal jest członkiem Federalnego Związku Banków Żywności z siedzibą w Berlinie, który nas wspiera i dotuje. Mamy ok. 300 klientów z ok. 160 gospodarstw domowych. Mamy ok. 70 współpracowników, którzy na co dzień nie pracują, ale mogą się zapisywać na dyżur w danym dniu. Wszyscy nasi współpracownicy pracują społecznie. Budżet naszego banku żywności na 2018 rok wynosił ok. 60 tys. euro, w tym ok. 4,5 tys. euro to środki z gmin na rzecz których także działamy. Udział dotacji z gmin ma być od najbliższego roku podniesiony do 8 tys. euro, co nas bardzo cieszy – mówiła podczas konferencji Gerda Urbrock, która działa także aktywnie na rzecz seniorów w gminie Lilienthal.

Gerda Urbrock współpracuje także z samorządami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowi związanymi z pomocą społeczną oraz prowadzącymi działalność na rzecz seniorów w partnerskich dla Osterholz powiatami: kwidzyńskim oraz holenderskim Stadskanaal.

(jk)