niedziela 09 Sie 2020
header01
header02
header03

NIE TRZEBA JEŹDZIĆ DWA RAZY

Karty parkingowe i legitymacje osoby niepełnosprawnej będzie można tak jak w ubiegłym roku odebrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Trzeba jednak będzie zadbać o upoważnienie dla kierownika PCPR. Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności odbywają się tylko w Malborku.

– Podobnie jak w ubiegłym roku osoba niepełnosprawna może pobrać wnioski bezpośrednio w siedzibie PCPR lub ze strony internetowej. Wówczas będzie mogła stanąć przed komisją orzekającą w Malborku. Jednak aby nie jeździć jeszcze raz do Malborka po odbiór dokumentów np. po odbiór legitymacji osoby niepełnosprawnej wystarczy upoważnić osobę z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do odbioru dokumentów w Malborku – mówi Wiesław Wosiak, wicestarosta kwidzyński.

Dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie siedziby PCPR przy ulicy Hallera 5 w Kwidzynie.

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeka głównie dla celów pozarentowych, takich jak korzystanie z rehabilitacji leczniczej, ze świadczeń pomocy społecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, korzystania z ulg i uprawnień np. karty parkingowej. Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się przy ul. Armii Krajowej 70 w Malborku.

(jk)