sobota 31 Lip 2021
header01
header02
header03

KWIDZYŃSKI WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ JUŻ DZIAŁA

Niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach uczestniczą już w zajęciach, które z powodu pandemii zostały zawieszone 13 marca. Uczestnicy mogli wrócić do warsztatu 28 maja. Zanim zajęcia zostały wznowione pracownicy przygotowali obiekt na ich przyjęcie. Podczas pracy zdalnej pracownicy warsztatu byli w stałym kontakcie z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, informując między innymi o różnych formach pomocy.

– Zanim Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dało zielone światło do otwierania warsztatów terapii zajęciowej, mieliśmy już przygotowane odpowiednie procedury związane z przewozami uczestników oraz prowadzeniem zajęć, zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Kupiliśmy też między innymi środki dezynfekcyjne, dozowniki i przyłbice dla uczestników i pracowników. Na ponad tydzień przed otwarciem zorganizowaliśmy także spotkanie z rodzicami i opiekunami, zachowując środki ostrożności, w tym odpowiedni dystans, aby omówić zasady oraz procedury, które będą obowiązywały po wznowieniu działalności zajęć w naszym warsztacie. Rodzice mieli możliwość podsumowania naszych działań podczas trwającej dwa miesiące pracy zdalnej. Wszyscy z niecierpliwością czekali na wznowienie działalności warsztatu – mówi Bogdan Muchowski, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach.

O możliwości wznowienia działalności placówek dziennego pobytu poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po spełnieniu wymogów sanitarnych dopuszczono do otwierania między innymi placówki wsparcia dziennego, dzienne domy i kluby seniora, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warsztaty terapii zajęciowej. Wojewoda pomorski decyzję w sprawie otwarcia placówek pozostawił w rękach organów prowadzących. Otwarcie wymagało jednak spełnienia wielu wymogów sanitarnych i zachowania środków ostrożności. Siedziba kwidzyńskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej znajduje się w zabytkowym dworku w Górkach, w gminie Kwidzyn. Od stycznia 2004 roku prowadzi go kwidzyńska Fundacja „Misericordia”. Podczas zajęć niepełnosprawni mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego zdobywają wiele umiejętności, które przydają się w życiu codziennym, ale przede wszystkim w przyszłej pracy zawodowej. W warsztacie funkcjonuje dziewięć specjalistycznych pracowni: terapii życia codziennego, plastyczna, ceramiczna, artystyczna, edukacyjno-stolarska, komputerowa, wikliniarska, redakcyjna, ogrodniczo-gospodarcza oraz gabinet rehabilitacji. W zajęciach terapeutycznych uczestniczy 47 niepełnosprawnych osób. WTZ wznawia działalność po ponad dwóch miesiącach.

(jk)